Nedenstående er hentet fra jælpen i Internet Explorer 6.

Hvis du vil gøre brug af genvejstaster i Internet Explorer, så skal du trykke på følgende:

Hent denne vejledning som et word dokument.

Have vist Internet Explorer Hjælp eller kontekstafhængig hjælp til et element i en dialogboks.

F1

Skifte mellem visning af fuld skærm og normale visninger af browservinduet.

F11

Gå fremad gennem de forskellige elementer på en webside, adresselinjen og linjen Hyperlinks.

TAB

Gå baglæns gennem de forskellige elementer på en webside, adresselinjen og linjen Hyperlinks.

SKIFT+TAB

Gå til startsiden.

ALT+HOME

Gå til den næste side.

ALT+HØJRE PIL

Gå til den forrige side.

ALT+VENSTRE PIL lig med TILBAGE

Få vist en genvejsmenu til et hyperlink.

SKIFT+F10

Gå fremad gennem rammerne.

CTRL+TAB eller F6

Gå baglæns gennem rammerne.

SKIFT+CTRL+TAB

Rulle tilbage i et dokument.

PIL OP

Rulle fremad i et dokument.

PIL NED

Rulle tilbage i et dokument med større spring.

PAGE UP

Rulle fremad i et dokument med større spring.

PAGE DOWN

Gå til starten af et dokument.

CTRL+HOME

Gå til slutningen af et dokument.

CTRL+END

Søge på den aktuelle side.

CTRL+F

Opdatere den aktuelle webside.

F5 eller CTRL+R

Opdatere den aktuelle webside, selvom tidsstemplet for den version, der ligger på internettet, og den lokale version er ens.

CTRL+F5

Stoppe hentning af en side.

ESC

Gå til et nyt sted.

CTRL+O eller CTRL+L

Åbne et nyt vindue.

CTRL+N

Lukke det aktuelle vindue.

CTRL+W

Gemme den aktuelle side.

CTRL+S

Udskrive den aktuelle side eller den aktive ramme.

CTRL+P

Aktivere et markeret hyperlink.

ENTER

Åbne søgepanelet.

CTRL+E

Åbne listen Foretrukne.

CTRL+I

Åbne oversigtslisten.

CTRL+H

Åbne flere mapper i listerne Oversigt eller Foretrukne.

CTRL+klik