Kalenderen i iPhone med IOS 8.1

Hent denne vejledning til kalenderen i IOS 8.1 som et Word dokument

Her følger en anvisning til, hvordan standard kalenderen i iPhone virker med IOS 8.1

Allerførst følger anvisningen fra iPhonens manual, som er meget komprimeret, og forklaret med billeder som ikke er beskrevet med ord, efterfølgende kommer nogle anvisninger til de mest anvendte funktioner i kalenderen, som kan være nyttige for VoiceOver brugere.
Er gennemgangen fra manualen for teknisk, så benyt kommandoen til at springe til næste overskrift på niveau 1, for at gå direkte til afsnittet for VoiceOver brugere.

 

Kalender

10

 

_Pic253

Kalender i grundtræk

 	Se liste med begivenheder.
Skift kalender eller konto.
Se invitationer.

 

Tilføj en begivenhed: Tryk på , og udfyld derefter oplysningerne om begivenheden. Hvis du tilføjer en lokalitet og vælger Advarsel > Tid til at tage af sted, minder Kalender dig om begivenheden ud fra den aktuelle rejsetid til stedet.

Søg efter begivenheder: Tryk på , og skriv derefter tekst i søgefeltet. Der søges i titler, gæster, lokaliteter og noter til de kalendere, du viser.

Vis en ugentlig kalender: Vend iPhone om på siden.

Skift oversigt: Tryk på et år, en måned eller dag for at zoome ind og ud i kalenderen. I oversigten Uge eller Dag skal du knibe for at zoome ind eller ud.

Se en liste med begivenheder: Tryk på          i månedsoversigt for at se en dags begivenheder. Tryk

på         i oversigten I dag.

Skift farve på en kalender.Tryk på Kalendere, og tryk derefter på                 ud for kalenderen, og vælg en farve på listen. Ved nogle kalenderkonti, f.eks. Google, indstilles farven af serveren.

Juster en begivenhed: Hold en finger på begivenheden, og træk den til et nyt tidspunkt, eller juster gribepunkterne.

Invitationer

iCloud, Microsoft Exchange og nogle CalDAV-servere giver dig mulighed for at sende og modtage mødeinvitationer.

Inviter andre til en begivenhed: Tryk på en begivenhed, tryk på Rediger, og tryk på Gæster.

Skriv navne, eller tryk på         for at vælge personer fra Kontakter. Hvis du ikke vil have besked, når nogen afviser et møde, skal du gå til Indstillinger > E-mail, kontakter, kalendere > Vis afslag på invitationer.

Svar udbedes (RSVP): Tryk på en begivenhed, som du er inviteret til, eller tryk på Indbakke og derefter på en invitation. Hvis du tilføjer kommentarer (som måske ikke er tilgængelige i alle kalendere), kan dine kommentarer ses af planlæggeren, men ikke af andre deltagere. Du ser begivenheder, som du har afslået, ved at trykke på Kalendere og derefter slå Vis afslåede begivenheder til.

Planlæg et møde uden at blokere din tidsplan: Tryk på begivenheden, og tryk derefter på Tilgængelighed, og tryk på “ledig”. Hvis det er en begivenhed, som du har oprettet, skal du trykke på “Vis som” og vælge “ledig”. Begivenheden bliver i din kalender, men vises ikke som optaget for andre, der sender dig invitationer.

Send hurtigt en e-mail til deltagere: Tryk på begivenheden, tryk på Gæster, og tryk derefter på .

Brug flere kalendere

 	Vælg, hvilke kalendere du vil se.
Slå Facebook-begivenheder til i Indstillinger > Facebook.
 

Slå iCloud-, Google-, Exchange- eller Yahoo!-kalendere til:

Gå til Indstillinger > E-mail, kontakter, kalendere, tryk på en konto, og slå derefter Kalender til.

Abonner på en kalender:

Gå til Indstillinger > E-mail, kontakter, kalendere, og tryk derefter på Tilføj konto. Tryk på Andre, og tryk derefter på Tilføj abonnementskalender. Indtast serveren til og navnet på det .ics-arkiv, du vil abonnere på. Du kan også abonnere på en iCalendar-kalender ( .ics) publiceret på internettet ved at trykke på en henvisning til kalenderen.

Tilføj en CalDAV-konto:

Gå til Indstillinger > E-mail, kontakter, kalendere, tryk på Tilføj konto og tryk derefter på Andre. Under Kalendere skal du trykke på Tilføj CalDAV-konto.

Vis fødselsdagskalenderen:

Tryk på Kalendere, og tryk derefter på Fødselsdage for at inkludere fødselsdage fra Kontakter i dine begivenheder. Hvis du har indstillet en Facebook-konto, kan du også inkludere dine Facebook-venners fødselsdage.

Vis mærkedagskalender: Tryk på Kalendere, og tryk derefter på Mærkedage for at inkludere nationale mærkedage i dine begivenheder.

Se flere kalendere på en gang: Tryk på Kalendere, og vælg derefter de kalendere, du vil se.

Flyt en begivenhed til en anden kalender:

Tryk på begivenheden, tryk på Rediger, tryk på Kalendere, og vælg en kalender, den skal flyttes til.

Del iCloud-kalendere

Når du bruger Familiedeling, oprettes automatisk en kalender, der er fælles for alle medlemmer af familien. Se

Familiedeling

på side 37. Du kan også dele en iCloud-kalender med andre iCloud-brugere. Når du deler en kalender, kan andre se den, og du kan lade dem tilføje og ændre begivenheder. Du kan også dele en skrivebeskyttet version, som alle kan se.

Opret en iCloud-kalender:

Tryk på Kalendere, tryk på Rediger og tryk derefter på Tilføj kalender under iCloud.

Del en iCloud-kalender:

Tryk på Kalendere, tryk på Rediger, og tryk derefter på den iCloud‑

kalender, du vil dele. Tryk på Tilføj person, og skriv et navn, eller tryk på     for at gennemse Kontakter. De personer, du inviterer, modtager en invitation med e-mail om at oprette forbindelse til kalenderen, men de skal have en iCloud-konto for at kunne acceptere.

Rediger en persons adgang til en fælles kalender: Tryk på Kalendere, tryk på Rediger, tryk på den fælles kalender, og tryk derefter på personen. Du kan slå vedkommendes mulighed for at redigere kalenderen fra, sende invitationen til at oprette forbindelse til kalenderen igen eller stoppe med at dele kalenderen med vedkommende.

_Pic259

_Pic260

Slå meddelelser om fælles kalendere fra:

Når en fælles kalender ændres, bliver du underrettet om ændringen. Du slår meddelelser til delte kalendere fra ved at gå til Indstillinger > E-mail, kontakter, kalendere > Info om fælles kalender.

Del en skrivebeskyttet kalender med alle:

Tryk på Kalendere, tryk på Rediger, og tryk derefter på den iCloud-kalender, du vil dele. Slå Offentlig kalender til, tryk derefter på Del henvisning for at kopiere eller sende URL'en til din kalender. Alle kan bruge URL'en til at abonnere på kalenderen med en kompatibel app, f.eks. Kalender til OS X.

Kalenderindstillinger

Der er flere indstillinger i Indstillinger > E-mail, kontakter, kalender, der har indflydelse på Kalender og dine kalenderkonti. Disse omfatter:

·    Synkronisering af tidligere begivenheder (fremtidige begivenheder synkroniseres altid)

·    Advarselstone afspilles til nye mødeinvitationer

·    Standardkalenderen til nye begivenheder

·    Standardtidspunkt til advarsler

·    Understøttelse af tidszone – viser datoer og tidspunkter i andre tidszoner

·    Hvilken dag ugen starter på

·    Visning af datoer på kinesisk, hebraisk eller arabisk

 

 

Hvordan kan kalenderen med fordel anvendes som VoiceOver bruger?

 

Det bedste overblik vindes ved at anvende månedskalenderen, hvor hver uge vises på én linje.
I månedsvisningen har man hver uge vist på én række, fra mandag yderst til venstre, og søndag yderst til højre.
Lige imellem rækkerne ude til venstre ved mandagene, vil ugenumrene stå, så man kan følge med i disse, såfremt de er aktiveret under indstillinger for Kalender.
Alle visnings indstillinger til kalenderen foretages fra hovedskærmen, gennem Indstillinger, "E-mail, Kontakter, Kalendere".
Rul ned til afsnittet "Kalendere, og foretag de ønskede valg, og vend så tilbage til kalenderen igen.

I standard visningen, vil valget af en dato på månedskalenderen åbne en ny skærmside, med en dagsoversigt time for time, hvor aftalerne kan oplistes efter klokkeslet.
Vælger man fra månedsvisningen istedet at markere elementet "Liste" som findes øverst i kalenderen, iblandt de 4 værktøjsknapper som findes her, så får kalenderen en anderledes funktion, som for nogle måske kan være en fordel.
Nu vises kun den aktuelle måned, dvs. de dage i den første uge som måtte høre til den forrige måned vises ikke, og ligeså i slutningen af måneden.
man kan derimod svirpe sig om til næste måned med 3 fingre lodret, og går man nu tilbage til månedsoversigten, ved at dobbelttappe på måneds/tilbage knappen øverst til venstre, eller benytte VoiceOver's tilbage svirp, hvor den ønskede måned også kan vælges, så kan de 3 fingre svirpes lodret her, for at skifte et helt år ad gangen.
Søgefunktionen kan anvendes til at søge efter en begivenhed som i forvejen findes i kalenderen.
Vælges der at markere "Liste", forbliver man på samme side, når man skal se sine aftaler, for de vises lige under månedskalenderen, og når der skal tilføjes en aftale, markeres den ønskede dato ved at man dobbelttapper på den, og dernæst dobbelttapper på knappen "Tilføj" og så kommer siden frem, hvor man kan angive sine kalenderaftale oplysninger.

 

Når siden til tilføjelse af en aftale i kalenderen er åbnet, så er der følgende muligheder:
Titel: Dette er feltet hvor emnet til aftalen skal indtastes.
Lokalitet: Aktiver dette felt, og skriv lokalitets oplysningerne, - gps'en i iPhonen vil blive anvendt til at søge efter stedet. - Find det korrekte sted blandt valgmulighederne på skærmen, og dobbelttap på det, og du er tilbage i din formular.
Ops!: Lokalitets oplysningerne huskes af iPhonen, så du fremover kun behøver at indtaste de første få tegn af søgeordet, og så finde det oppe på skærmen.
Heldags: Dette er en knap, der som standard er slået fra, men såfremt aftalen dækker hele dagen, kan denne med fordel aktiveres.
Starter: Dobbelttap på dette felt, og der åbner sig en udvidet valgmulighed for at justere start tidspunktet. Det er som standard angivet til den aktuelle dato og klokkeslet.
Svirp fra venstre mod højre for at komme fra felt til felt, og ved vælgeværktøjerne lad en finger glide lodret nedefra og op eller oppefra og ned, afhængig af hvilken retning dato/timer/minutter skal justeres.
Svirp videre til "Slutter" og dobbelttap på dette, for at få felterne til justering af slut tidspunktet frem. Svirp fra venstre mod højre mellem felterne, og benyt som før beskrevet de lodrette svirp til at justere de ønskede valg.
Herefter fremkommer der en "Gentag" knap, hvor der som standard kan vælges mellem hver dag, hver uge, hver anden uge, hver måned eller hvert år.
Hernæst kan der angives, hvor længe gentagelsen skal strække sig over, ved at anvende "Slut gentagelse" knappen.
Rejsetid knappen kan anvendes, såfremt der indgår rejsetid i forhold til aftalen, så en angivet alarm ikke kommer for sent. Rejsetid er som standard altid slået fra.
Under knappen "Gæster", kan der angives gæster i forhold til aftalen, dvs. angives e-mail adresse på den/dem som skal inviteres.
Knappen "Advarsel" giver mulighed for at sætte en alarm på aftalen, som kan angives på selve tidspunktet, 5 min., 15 min., 30 min., 1 time, 2 timer, 1 dag 2 dage eller 1 uge inden begivenhedens tidspunkt.
Vis Som, har som standard når man indsætter en aftale i kalenderen, indstillingen "optaget" for det pågældende tidsrum, og deler man sin kalender med andre, og aftalen ikke har en karakter, hvor det er nødvendigt at man står som optaget, kan denne indstilling ændres til "Ledig".
Der kan også angives en note til kalender aftalen, såfremt der er noget specielt som skal bemærkes,hvilket også er gavnligt for søgefunktionen.

Når alle de oplysninger som er relevante for aftalen er angivet, så dobbelttappes der på knappen "Tilføj", 2 svirp mod højre fra Annuller knappen øverst til venstre.

 

Dette er kun en enkel gennemgang af kalenderens muligheder, som kan langt ud over hvad der her er beskrevet, men forhåbentlig er denne introduktion tilstrækkelig til, at give en indføring i, hvordan den grundlæggende fungerer, og der er her alene taget udgangspunkt i, at feltet "Liste" er valgt/markeret.