Flytte/sammenlægge app's på diverse hjemmeskærme ved hjælp af VoiceOver.

Du kan downloade denne vejledning som et word dokument, ved at klikke på Hent "Organiseringen af Apps på IoS10 til din computer

Fra og med IoS 10 er der kommet en helt ny måde at arbejde med app's på hjemmeskærmene på, når man anvender VoiceOver.
Spørgsmålet er, om man ønsker at omorganisere sine app's indenfor samme hjemmeskærm, flytte en app til en bestemt placering på en anden hjemmeskærm, eller sammenlægge app's, så de danner en mappe.
Her kommer en gennemgang trin for trin.

Omorganisere sine app's indenfor samme hjemmeskærm.

Find den app, som du ønsker at flytte.
For tydelighedens skyld, benytter jeg nu et eksempel fra standard hjemmeskærmen.
Eksemplet er, at genvejen til app'en Påmindelser, skal flyttes op ved siden af Kalender.
Når app'en "Påmindelser" er i fokus,svirp da opad med én finger, til VoiceOver siger "Organisér app's", og dobbelttap på dette.
Svirp nu to gange opad med én finger til VoiceOver siger "Flyt (valgte app)" og dobbelttap på det.
Flyt nu fingeren til det område af skærmen, hvortil du ønsker at flytte app'en, og i dette eksempel er det "Kalender", og lad fokus blive på app'en Kalender.
Svirp nu opad igen med én finger, til VoiceOver siger "Anbring (Påmindelser) efter (Kalender), og såfremt du ønsker at "Påmindelser" skal placeres til højre for "Kalender", så dobbelttap på det.
Et svirp mere, og VoiceOver siger: "Anbring (Påmindelser) før (Kalender), og Påmindelser vil istedet blive placeret til venstre for Kalender, ved at dobbelttappe på det.

Tryk på knappen "Hjem", så du kommer ud af redigerings tilstanden.
Glemmes dette, så bliver du spurgt om app'en som du efterfølgende aktiverer skal slettes, for det er vigtigt at redigerings tilstanden forlades, før end de normale kommandoer anvendes igen.

Flytte en app til en anden hjemmeskærm.

Find den app som du ønsker at flytte.
En app som de færreste nok anvender, og som de gerne ser flyttet til en anden hjemmeskærm, er app'en "Værdipapirer".
Find den, så den er i fokus.
Svirp opad med én finger til "Omorganisér app's" og dobbelttap på det.
Svirp opad to gange til "Flyt valgte app", og dobbelttap på det.
Gå nu til den hjemmeskærm som du ønsker at flytte app'en Værdipapirer til,
det kan gøres ved at trække 3 fingre fra højre imod venstre, og stoppe på den side som der skal flyttes til,
eller det kan også gøres ved, at finde sidetals skyderen næsten nederst på skærmen, lige ovenover docken, og svirpe opad med en finger, til den ønskede side.
Find og marker den app, som Værdipapirer skal flyttes hen ved siden af, og svirp så opad en eller to gange, alt afhængig af, om den skal stå til højre eller til venstre for den markerede app.
Dobbelttap når valget er truffet, og tryk på "Hjem" knappen, for at afslutte redigerings tilstanden.

Sammenlægge app's til en mappe.

Find den første app, som du ønsker at placere i en mappe.
Svirp opad til "Organisér app's" og dobbelttap på det.
Svirp opad til "Flyt valgte app", og dobbelttap.
Find nu den app, som den før valgte app skal sammenlægges med i en mappe.
De behøver ikke at befinde sig på samme hjemmeskærm, metoden fra ovennævnte vejledning til at flytte en app til en anden hjemmeskærm, kan nemt anvendes her.
Placér fingeren på den ønskede app, eller svirp dertil, og svirp så opad med én finger 3 gange, til VoiceOver siger "Opret ny mappe med (disse apps), og dobbelttap.
Nu placeres markøren i et indtastningsfelt, hvor iPhonen selv har foreslået et mappenavn.
Matcher dette ikke mappens formål, kan det slettes, og et nyt indskrives.
Husk at trykke på "Hjem" når denne proces er færdig.
Du vil dog stadig befinde dig i mappen, og kan forlade den ved at benytte zikzak bevægelsen med 2 fingre, ((en slags omvendt z skrevet med 2 paralelle fingre, nedefra og op).
Du kan også blot vælge at trykke på hjem knappen.

Flytte flere app's ind i mapper.

Ovennævnte procedure kan anvendes til at placere flere app's i samme mappe, som der netop er blevet oprettet.
Forskellen er kun sidste trin, hvor der her peges på mappen, og svirpes opad 3 gange, til der siges "Anbring (valgte app) i den (valgte mappe), og derefter dobbelttappes.
I denne situation åbnes mappen ikke, ligesom det skete ved oprettelse af mappen.
VoiceOver meddeler hvor mange emner der nu er i mappen.
Tryk på "Hjem" for at afslutte redigerings tilstanden.

Held og lykke med organiseringen af din iPhone eller iPad, eller hvilket Apple produkt du måtte have, der understøttes af VoiceOver.

Skrevet af: Hans Pauli Sundstein.