Tastaturgenveje i Internet Explorer version 11, 10, 9 og 8.

Tastaturgenveje i Internet Explorer

 

Hent denne vejledning som et Word dokument

 

Dette dokument er opdelt i 6 afdelinger.
Alle 6 afsnit har en hoved overskrift på niveau 1, med underafsnit på niveau 2.
Første afsnit henvender sig til Windows 8 brugere, og muligheden for at anvende Internet Explorer 11enten i App tilstand eller i skrivebords tilstand.
Andet afsnit henvender sig til Windows 7 brugere, ligeledes ang. Internet Explorer 11.
Tredje og fjerde afsnit fokuserer så på Internet Explorer 10, men på samme måde som ovenfor beskrevet. Det femte afsnit er gennemgangen af genvejstasterne for Internet Explorer 9,
og sidst men ikke mindst, så er det sidste afsnit gennemgangen af genvejstasterne for Internet Explorer 8.

Benyt linkene nedenfor for at springe direkte til den version af Internet Explorer som er relevant for dig.

Internet Explorer 11 til Windows 8

Internet Explorer 11 til Windows 7

Internet Explorer 10 til Windows 8

Internet Explorer 10 til Windows 7

Internet Explorer 9

Internet Explorer 8

 

 

Internet Explorer 11 til Windows 8

Du kan bruge Internet Explorer-tastaturgenveje til hurtigt at udføre en række forskellige opgaver eller til at arbejde uden mus. Ikke alle genveje fungerer i både Internet Explorer App'en og i Internet Explorer til skrivebordet.

De vigtigste genveje

Hvis du vil gøre dette

Tryk påInternet Explorer 11

Tryk påInternet Explorer til skrivebordet

Hvis du vil gøre dette

Føje det aktuelle websted til favoritter

Tryk påInternet Explorer 11

Ctrl+D

Tryk påInternet Explorer til skrivebordet

Ctrl+D

Hvis du vil gøre dette

Lukke fane

Tryk påInternet Explorer 11

Ctrl+W

Tryk påInternet Explorer til skrivebordet

Ctrl+W

Hvis du vil gøre dette

Gå til startsiden

Tryk påInternet Explorer 11

(Ikke tilgængelig)

Tryk påInternet Explorer til skrivebordet

Alt+Home

Hvis du vil gøre dette

Slette browserdata

Tryk påInternet Explorer 11

(Ikke tilgængelig)

Tryk påInternet Explorer til skrivebordet

Ctrl+Skift+Delete

Hvis du vil gøre dette

Få hjælp og support

Tryk påInternet Explorer 11

F1

Tryk påInternet Explorer til skrivebordet

F1

Hvis du vil gøre dette

Åbne browserdata

Tryk påInternet Explorer 11

(Ikke tilgængelig)

Tryk påInternet Explorer til skrivebordet

Ctrl+H

Hvis du vil gøre dette

Åbne en ny fane

Tryk påInternet Explorer 11

Ctrl+T

Tryk påInternet Explorer til skrivebordet

Ctrl+T

Hvis du vil gøre dette

Åbne et nyt vindue til InPrivate-browsing

Tryk påInternet Explorer 11

Ctrl+Skift+P

Tryk påInternet Explorer til skrivebordet

Ctrl+Skift+P

Hvis du vil gøre dette

Udskrive den aktuelle side

Tryk påInternet Explorer 11

Ctrl+P

Tryk påInternet Explorer til skrivebordet

Ctrl+P

Hvis du vil gøre dette

Opdatere siden

Tryk påInternet Explorer 11

F5

Tryk påInternet Explorer til skrivebordet

F5

Hvis du vil gøre dette

Skifte mellem faner

Tryk påInternet Explorer 11

Ctrl+Tab

Tryk påInternet Explorer til skrivebordet

Ctrl+Tab

Hvis du vil gøre dette

Få vist appkommandoer (adresselinje, ofte besøgte websteder mv.)

Tryk påInternet Explorer 11

Alt+D

Tryk påInternet Explorer til skrivebordet

(Ikke tilgængelig)

Hvis du vil gøre dette

Vis hentede filer

Tryk påInternet Explorer 11

Ctrl+J

Tryk påInternet Explorer til skrivebordet

Ctrl+J

Søg

Hvis du vil gøre dette

Tryk påInternet Explorer 11

Tryk påInternet Explorer til skrivebordet

Hvis du vil gøre dette

Åbne en ny søgeforespørgsel på adresselinjen

Tryk påInternet Explorer 11

Ctrl+E

Tryk påInternet Explorer til skrivebordet

Ctrl+E

Hvis du vil gøre dette

Åbne en søgeforespørgsel på en ny fane

Tryk påInternet Explorer 11

(ikke tilgængelig)

Tryk påInternet Explorer til skrivebordet

Alt+Enter

Hvis du vil gøre dette

Åbne adresselinjen (for at se en oversigt, favoritter og søgeudbydere)

Tryk påInternet Explorer 11

Ctrl+Pil ned

Tryk påInternet Explorer til skrivebordet

Ctrl+Pil ned

Hvis du vil gøre dette

Søge ved hjælp af kopieret tekst

Tryk påInternet Explorer 11

Ctrl+Skift+L

Tryk påInternet Explorer til skrivebordet

Ctrl+Skift+L

Zoom

Hvis du vil gøre dette

Tryk påInternet Explorer 11

Tryk påInternet Explorer til skrivebordet

Hvis du vil gøre dette

Zoome ind (+ 10 %)

Tryk påInternet Explorer 11

Ctrl+Plustegn

Tryk påInternet Explorer til skrivebordet

Ctrl+Plustegn

Hvis du vil gøre dette

Zoome ud (- 10 %)

Tryk påInternet Explorer 11

Ctrl+Minustegn

Tryk påInternet Explorer til skrivebordet

Ctrl+Minustegn

Hvis du vil gøre dette

Zoome til 100 %

Tryk påInternet Explorer 11

Ctrl+0

Tryk påInternet Explorer til skrivebordet

Ctrl+0

Genveje for Internet Explorer til skrivebordet

Disse genveje fungerer kun i browseren til skrivebordet.

Vis alle

Adresselinje

Hvis du vil gøre dette

Tryk på

Hvis du vil gøre dette

Tilføje www. i begyndelsen og .dk i slutningen af den tekst, der er skrevet på adresselinjen

Tryk på

Ctrl+Enter

Hvis du vil gøre dette

Få vist en liste over adresser, du har skrevet

Tryk på

F4

Hvis du vil gøre dette

Flytte markøren til venstre på adresselinjen til næste del af sætningen

Tryk på

Ctrl+Venstre pil

Hvis du vil gøre dette

Flytte markøren til højre på adresselinjen til næste del af sætningen

Tryk på

Ctrl+Højre pil

Hvis du vil gøre dette

Flytte bagud gennem listen med automatisk udfyldte forekomster

Tryk på

Pil ned

Hvis du vil gøre dette

Gå fremad gennem listen med automatisk udfyldte forekomster

Tryk på

Pil op

Hvis du vil gøre dette

Markere teksten på adresselinjen

Tryk på

Alt+D

Browsing

Hvis du vil gøre dette

Tryk på

Hvis du vil gøre dette

Aktivere et markeret hyperlink

Tryk på

Enter

Hvis du vil gøre dette

Vise en genvejsmenu for et link

Tryk på

Skift+F10

Hvis du vil gøre dette

Finde noget på denne side

Tryk på

Ctrl+F

Hvis du vil gøre dette

Gå til startsiden

Tryk på

Alt+Home

Hvis du vil gøre dette

Gå til den næste side

Tryk på

Alt+Højre pil

Hvis du vil gøre dette

Gå til den forrige side

Tryk på

Tilbage eller Alt+Venstre pil

Hvis du vil gøre dette

Navigere tilbage mellem elementer på en webside (fungerer kun, hvis fanebrowsing er deaktiveret)

Tryk på

Ctrl+Skift+Tab

Hvis du vil gøre dette

Navigere mellem elementer på en webside (fungerer kun, hvis fanebrowsing er deaktiveret)

Tryk på

Ctrl+Tab eller F6

Hvis du vil gøre dette

Gå til starten af et dokument

Tryk på

Home

Hvis du vil gøre dette

Gå til slutningen af et dokument

Tryk på

End

Hvis du vil gøre dette

Åbne et nyt dokument i Internet Explorer

Tryk på

Ctrl+O

Hvis du vil gøre dette

Åbne et nyt vindue

Tryk på

Ctrl+N

Hvis du vil gøre dette

Gemme den aktuelle side

Tryk på

Ctrl+S

Hvis du vil gøre dette

Rulle mod starten af et dokument.

Tryk på

Pil op

Hvis du vil gøre dette

Rulle mod slutningen af et dokument

Tryk på

Pil ned

Hvis du vil gøre dette

Stoppe download af en side

Tryk på

Esc

Hvis du vil gøre dette

Skifte mellem fuld skærm og almindelige visninger

Tryk på

F11

Hvis du vil gøre dette

Starte tastebrowsing

Tryk på

F7

Udklipsholder

Hvis du vil gøre dette

Tryk på

Hvis du vil gøre dette

Kopiere markerede elementer til Udklipsholder

Tryk på

Ctrl+C

Hvis du vil gøre dette

Klippe markerede elementer og kopiere dem til Udklipsholder

Tryk på

Ctrl+X

Hvis du vil gøre dette

Indsætte udvalgte elementer fra Udklipsholder

Tryk på

Ctrl+V

Hvis du vil gøre dette

Markere alle elementer på den aktuelle webside

Tryk på

Ctrl+A

Favoritter, oversigt og feeds

Hvis du vil gøre dette

Tryk på

Hvis du vil gøre dette

Føje websteder til favoritter

Tryk på

Ctrl+D

Hvis du vil gøre dette

Flytte et markeret element op på listen Favoritter (i dialogboksen Arranger favoritter)

Tryk på

Alt+Pil op

Hvis du vil gøre dette

Flytte et markeret element ned på listen Favoritter (i dialogboksen Arranger favoritter)

Tryk på

Alt+Pil ned

Hvis du vil gøre dette

Åbne menuen Føj til favoritter

Tryk på

Alt+Z

Hvis du vil gøre dette

Åbne menuen Favoritter fra menulinjen

Tryk på

Alt+A

Hvis du vil gøre dette

Åbne dialogboksen Arranger favoritter

Tryk på

Ctrl+B

Hvis du vil gøre dette

Fastgøre Favoritcenter, og få vist oversigten

Tryk på

Ctrl+Skift+H

Hvis du vil gøre dette

Se alle favoritter

Tryk på

Ctrl+I og Alt+C

Hvis du vil gøre dette

Se feeds

Tryk på

Ctrl+G

Hvis du vil gøre dette

Se oversigt

Tryk på

Ctrl+H

Menulinje

Hvis du vil gøre dette

Tryk på

Hvis du vil gøre dette

Åbne menuen Filer.

Tryk på

Alt+F

Hvis du vil gøre dette

Åbne menuen Rediger

Tryk på

Alt+R

Hvis du vil gøre dette

Åbne menuen Vis

Tryk på

Alt+V

Hvis du vil gøre dette

Åbne menuen Favoritter

Tryk på

Alt+A

Hvis du vil gøre dette

Åbne Funktioner

Tryk på

Alt+T

Hvis du vil gøre dette

Åbne menuen Hjælp

Tryk på

Alt+H

Meddelelseslinje

Hvis du vil gøre dette

Tryk på

Hvis du vil gøre dette

Flytte fokus til meddelelseslinjen

Tryk på

Alt+N

Hvis du vil gøre dette

Klikke på meddelelseslinjen

Tryk på

Mellemrum

Faner

Hvis du vil gøre dette

Tryk på

Hvis du vil gøre dette

Lukke fane

Tryk på

Ctrl+W

Hvis du vil gøre dette

Lukke faner i baggrunden

Tryk på

Ctrl+F4

Hvis du vil gøre dette

Åbne hyperlinks under en ny fane i baggrunden

Tryk på

Ctrl+klik

Hvis du vil gøre dette

Åbne hyperlinks under en ny fane i forgrunden

Tryk på

Ctrl+Skift+klik

Hvis du vil gøre dette

Duplikere fane

Tryk på

Ctrl+K

Hvis du vil gøre dette

Åbne en ny fane

Tryk på

Ctrl+T

Hvis du vil gøre dette

Åbne den sidste fane, du lukkede

Tryk på

Ctrl+Skift+T

Hvis du vil gøre dette

Skifte mellem faner

Tryk på

Ctrl+Tab eller Ctrl+Skift+Tab

Hvis du vil gøre dette

Skifte til den sidste fane

Tryk på

Ctrl+9

Hvis du vil gøre dette

Skifte til et bestemt fanenummer

Tryk på

Ctrl+n (hvor "n" er et tal mellem 1 og 8)

Til toppen

 

 

Internet Explorer 11 til Windows 7

Du kan bruge tastaturgenveje i Internet Explorer til hurtigt at udføre en række forskellige opgaver eller til at arbejde uden mus.

De vigtigste genveje

Hvis du vil gøre dette

Tryk på

Hvis du vil gøre dette

Føje det aktuelle websted til favoritter

Tryk på

Ctrl+D

Hvis du vil gøre dette

Lukke den aktuelle fane

Tryk på

Ctrl+W

Hvis du vil gøre dette

Gå til startsiden

Tryk på

Alt+Home

Hvis du vil gøre dette

Slette browserdata

Tryk på

Ctrl+Skift+Delete

Hvis du vil gøre dette

Få hjælp og support

Tryk på

F1

Hvis du vil gøre dette

Åbne browserdata

Tryk på

Ctrl+H

Hvis du vil gøre dette

Åbne en ny fane

Tryk på

Ctrl+T

Hvis du vil gøre dette

Åbne en ny InPrivate-browsingfane

Tryk på

Ctrl+Skift+P

Hvis du vil gøre dette

Udskrive den aktuelle side

Tryk på

Ctrl+P

Hvis du vil gøre dette

Opdatere siden

Tryk på

F5

Hvis du vil gøre dette

Skifte mellem faner i et vindue

Tryk på

Ctrl+Tab

Hvis du vil gøre dette

Vis hentede filer

Tryk på

Ctrl+J

Skjul alle

Adresselinje

Hvis du vil gøre dette

Tryk på

Hvis du vil gøre dette

Tilføje www. i begyndelsen og .dk i slutningen af den tekst, der er skrevet på adresselinjen

Tryk på

Ctrl+Enter

Hvis du vil gøre dette

Få vist en liste over adresser, du har skrevet

Tryk på

F4

Hvis du vil gøre dette

Flytte markøren til venstre på adresselinjen til næste del af sætningen

Tryk på

Ctrl+Venstre pil

Hvis du vil gøre dette

Flytte markøren til højre på adresselinjen til næste del af sætningen

Tryk på

Ctrl+Højre pil

Hvis du vil gøre dette

Flytte bagud gennem listen med automatisk udfyldte forekomster

Tryk på

Pil ned

Hvis du vil gøre dette

Gå fremad gennem listen med automatisk udfyldte forekomster

Tryk på

Pil op

Hvis du vil gøre dette

Markere teksten på adresselinjen

Tryk på

Alt+D

Browsing

Hvis du vil gøre dette

Tryk på

Hvis du vil gøre dette

Aktivere et markeret hyperlink

Tryk på

Enter

Hvis du vil gøre dette

Vise en genvejsmenu for et link

Tryk på

Skift+F10

Hvis du vil gøre dette

Finde noget på denne side

Tryk på

Ctrl+F

Hvis du vil gøre dette

Gå til startsiden

Tryk på

Alt+Home

Hvis du vil gøre dette

Gå til den næste side

Tryk på

Alt+Højre pil

Hvis du vil gøre dette

Gå til den forrige side

Tryk på

Tilbage eller Alt+Venstre pil

Hvis du vil gøre dette

Springe til begyndelsen af et dokument

Tryk på

Page up

Hvis du vil gøre dette

Springe til slutningen af et dokument

Tryk på

Page down

Hvis du vil gøre dette

Navigere tilbage mellem elementer på en webside (fungerer kun, hvis fanebrowsing er deaktiveret)

Tryk på

Ctrl+Skift+Tab

Hvis du vil gøre dette

Navigere mellem elementer på en webside (fungerer kun, hvis fanebrowsing er deaktiveret)

Tryk på

Ctrl+Tab eller F6

Hvis du vil gøre dette

Gå til starten af et dokument

Tryk på

Home

Hvis du vil gøre dette

Gå til slutningen af et dokument

Tryk på

End

Hvis du vil gøre dette

Åbne et nyt dokument i Internet Explorer

Tryk på

Ctrl+O

Hvis du vil gøre dette

Åbne et nyt vindue

Tryk på

Ctrl+N

Hvis du vil gøre dette

Gemme den aktuelle side

Tryk på

Ctrl+S

Hvis du vil gøre dette

Rulle mod starten af et dokument.

Tryk på

Pil op

Hvis du vil gøre dette

Rulle mod slutningen af et dokument

Tryk på

Pil ned

Hvis du vil gøre dette

Stoppe download af en side

Tryk på

Esc

Hvis du vil gøre dette

Skifte mellem fuld skærm og almindelige visninger

Tryk på

F11

Hvis du vil gøre dette

Starte tastebrowsing

Tryk på

F7

Udklipsholder

Hvis du vil gøre dette

Tryk på

Hvis du vil gøre dette

Kopiere markerede elementer til Udklipsholder

Tryk på

Ctrl+C

Hvis du vil gøre dette

Klippe markerede elementer og kopiere dem til Udklipsholder

Tryk på

Ctrl+X

Hvis du vil gøre dette

Indsætte udvalgte elementer fra Udklipsholder

Tryk på

Ctrl+V

Hvis du vil gøre dette

Markere alle elementer på den aktuelle webside

Tryk på

Ctrl+A

Favoritter, oversigt og feeds

Hvis du vil gøre dette

Tryk på

Hvis du vil gøre dette

Føje websteder til favoritter

Tryk på

Ctrl+D

Hvis du vil gøre dette

Flytte et markeret element op på listen Favoritter (i dialogboksen Arranger favoritter)

Tryk på

Alt+Pil op

Hvis du vil gøre dette

Flytte et markeret element ned på listen Favoritter (i dialogboksen Arranger favoritter)

Tryk på

Alt+Pil ned

Hvis du vil gøre dette

Åbne menuen Føj til favoritter

Tryk på

Alt+Z

Hvis du vil gøre dette

Åbne menuen Favoritter fra menulinjen

Tryk på

Alt+A

Hvis du vil gøre dette

Åbne dialogboksen Arranger favoritter

Tryk på

Ctrl+B

Hvis du vil gøre dette

Fastgøre Favoritcenter, og få vist oversigten

Tryk på

Ctrl+Skift+H

Hvis du vil gøre dette

Se alle favoritter

Tryk på

Ctrl+I og Alt+C

Hvis du vil gøre dette

Se feeds

Tryk på

Ctrl+G

Hvis du vil gøre dette

Se oversigt

Tryk på

Ctrl+H

Meddelelseslinje

Hvis du vil gøre dette

Tryk på

Hvis du vil gøre dette

Flytte fokus til meddelelseslinjen

Tryk på

Alt+N

Hvis du vil gøre dette

Klikke på meddelelseslinjen

Tryk på

Mellemrum

Menulinje

Hvis du vil gøre dette

Tryk på

Hvis du vil gøre dette

Åbne menuen Filer.

Tryk på

Alt+F

Hvis du vil gøre dette

Åbne menuen Rediger

Tryk på

Alt+R

Hvis du vil gøre dette

Åbne menuen Vis

Tryk på

Alt+V

Hvis du vil gøre dette

Åbne menuen Favoritter

Tryk på

Alt+A

Hvis du vil gøre dette

Åbne menuen Funktioner

Tryk på

Alt+T

Hvis du vil gøre dette

Åbne menuen Hjælp

Tryk på

Alt+H

Søg

Hvis du vil gøre dette

Tryk på

Hvis du vil gøre dette

Åbne en søgeforespørgsel på adresselinjen

Tryk på

Ctrl+E

Hvis du vil gøre dette

Åbne en søgeforespørgsel på en ny fane

Tryk på

Alt+Enter

Hvis du vil gøre dette

Åbne adresselinjen (for at se en oversigt, favoritter og søgeudbydere)

Tryk på

Ctrl+Pil ned

Hvis du vil gøre dette

Søge ved hjælp af kopieret tekst

Tryk på

Ctrl+Skift+L

Faner

Hvis du vil gøre dette

Tryk på

Hvis du vil gøre dette

Lukke fane

Tryk på

Ctrl+W

Hvis du vil gøre dette

Lukke faner i baggrunden

Tryk på

Ctrl+F4

Hvis du vil gøre dette

Åbne hyperlinks under en ny fane i baggrunden

Tryk på

Ctrl+klik

Hvis du vil gøre dette

Åbne hyperlinks under en ny fane i forgrunden

Tryk på

Ctrl+Skift+klik

Hvis du vil gøre dette

Duplikere fane

Tryk på

Ctrl+K

Hvis du vil gøre dette

Åbne en ny fane

Tryk på

Ctrl+T

Hvis du vil gøre dette

Åbne den sidste fane, du lukkede

Tryk på

Ctrl+Skift+T

Hvis du vil gøre dette

Skifte mellem faner

Tryk på

Ctrl+Tab eller Ctrl+Skift+Tab

Hvis du vil gøre dette

Skifte til den sidste fane

Tryk på

Ctrl+9

Hvis du vil gøre dette

Skifte til et bestemt fanenummer

Tryk på

Ctrl+n (hvor "n" er et tal mellem 1 og 8)

Zoom

Hvis du vil gøre dette

Tryk på

Hvis du vil gøre dette

Zoome ind (+ 10 %)

Tryk på

Ctrl+Plustegn

Hvis du vil gøre dette

Zoome ud (- 10 %)

Tryk på

Ctrl+Minustegn

Hvis du vil gøre dette

Zoome til 100 %

Tryk på

Ctrl+0

Til toppen

 

Internet Explorer 10 til Windows 8

Du kan bruge Internet Explorer-tastaturgenveje til hurtigt at udføre en række forskellige opgaver eller til at arbejde uden mus. Ikke alle genveje fungerer i både Internet Explorer 10 app'en og Internet Explorer til skrivebordet.

De vigtigste genveje

Hvis du vil gøre dette

Tryk påInternet Explorer 10

Tryk påInternet Explorer til skrivebordet

Hvis du vil gøre dette

Føje det aktuelle websted til favoritter

Tryk påInternet Explorer 10

Ctrl+D

Tryk påInternet Explorer til skrivebordet

Ctrl+D

Hvis du vil gøre dette

Lukke faner

Tryk påInternet Explorer 10

Ctrl+W

Tryk påInternet Explorer til skrivebordet

Ctrl+W

Hvis du vil gøre dette

Gå til startsiden

Tryk påInternet Explorer 10

(Ikke tilgængelig)

Tryk påInternet Explorer til skrivebordet

Alt+Home

Hvis du vil gøre dette

Slette browserdata

Tryk påInternet Explorer 10

(Ikke tilgængelig)

Tryk påInternet Explorer til skrivebordet

Ctrl+Skift+Delete

Hvis du vil gøre dette

Få hjælp og support

Tryk påInternet Explorer 10

F1

Tryk påInternet Explorer til skrivebordet

F1

Hvis du vil gøre dette

Åbne browserdata

Tryk påInternet Explorer 10

(Ikke tilgængelig)

Tryk påInternet Explorer til skrivebordet

Ctrl+H

Hvis du vil gøre dette

Åbne en ny fane

Tryk påInternet Explorer 10

Ctrl+T

Tryk påInternet Explorer til skrivebordet

Ctrl+T

Hvis du vil gøre dette

Åbne en ny InPrivate-browsingfane

Tryk påInternet Explorer 10

Ctrl+Skift+P

Tryk påInternet Explorer til skrivebordet

Ctrl+Skift+P

Hvis du vil gøre dette

Udskrive den aktuelle side

Tryk påInternet Explorer 10

Ctrl+P

Tryk påInternet Explorer til skrivebordet

Ctrl+P

Hvis du vil gøre dette

Opdatere siden

Tryk påInternet Explorer 10

F5

Tryk påInternet Explorer til skrivebordet

F5

Hvis du vil gøre dette

Skifte mellem faner

Tryk påInternet Explorer 10

Tab

Tryk påInternet Explorer til skrivebordet

Ctrl+Tab

Hvis du vil gøre dette

Få vist adresselinjen, fastgjorte websteder, ofte besøgte websteder og favoritwebsteder

Tryk påInternet Explorer 10

Alt+A

Tryk påInternet Explorer til skrivebordet

(Ikke tilgængelig)

Hvis du vil gøre dette

Få vist hentede filer

Tryk påInternet Explorer 10

(Ikke tilgængelig)

Tryk påInternet Explorer til skrivebordet

Ctrl+J

Søg

Hvis du vil gøre dette

Tryk påInternet Explorer 10

Tryk påInternet Explorer til skrivebordet

Hvis du vil gøre dette

Åbne en søgeforespørgsel på adresselinjen

Tryk påInternet Explorer 10

Ctrl+E

Tryk påInternet Explorer til skrivebordet

Ctrl+E

Hvis du vil gøre dette

Åbne en søgeforespørgsel på en ny fane

Tryk påInternet Explorer 10

Alt+Enter

Tryk påInternet Explorer til skrivebordet

Alt+Enter

Hvis du vil gøre dette

Åbne adresselinjen (for at se en oversigt, favoritter og søgeudbydere)

Tryk påInternet Explorer 10

Ctrl+Pil ned

Tryk påInternet Explorer til skrivebordet

Ctrl+Pil ned

Hvis du vil gøre dette

Søge ved hjælp af kopieret tekst

Tryk påInternet Explorer 10

Ctrl+Skift+L

Tryk påInternet Explorer til skrivebordet

Ctrl+Skift+L

Zoom

Hvis du vil gøre dette

Tryk påInternet Explorer 10

Tryk påInternet Explorer til skrivebordet

Hvis du vil gøre dette

Zoome ind (+ 10 %)

Tryk påInternet Explorer 10

Ctrl+Plustegn

Tryk påInternet Explorer til skrivebordet

Ctrl+Plustegn

Hvis du vil gøre dette

Zoome ud (- 10 %)

Tryk påInternet Explorer 10

Ctrl+Minustegn

Tryk påInternet Explorer til skrivebordet

Ctrl+Minustegn

Hvis du vil gøre dette

Zoome til 100 %

Tryk påInternet Explorer 10

Ctrl+0

Tryk påInternet Explorer til skrivebordet

Ctrl+0

Genveje for Internet Explorer til skrivebordet

Disse genveje fungerer kun i browseren til skrivebordet.

Vis alle

Adresselinje

Hvis du vil gøre dette

Tryk på

Hvis du vil gøre dette

Tilføje www. i begyndelsen og .dk i slutningen af den tekst, der er skrevet på adresselinjen

Tryk på

Ctrl+Enter

Hvis du vil gøre dette

Få vist en liste over adresser, du har skrevet

Tryk på

F4

Hvis du vil gøre dette

Flytte markøren til venstre på adresselinjen til næste del af sætningen

Tryk på

Ctrl+Venstre pil

Hvis du vil gøre dette

Flytte markøren til højre på adresselinjen til næste del af sætningen

Tryk på

Ctrl+Højre pil

Hvis du vil gøre dette

Flytte bagud gennem listen med automatisk udfyldte forekomster

Tryk på

Pil ned

Hvis du vil gøre dette

Gå fremad gennem listen med automatisk udfyldte forekomster

Tryk på

Pil op

Hvis du vil gøre dette

Markere teksten på adresselinjen

Tryk på

Alt+A

Browsing

Hvis du vil gøre dette

Tryk på

Hvis du vil gøre dette

Aktivere et markeret hyperlink

Tryk på

Enter

Hvis du vil gøre dette

Vise en genvejsmenu for et link

Tryk på

Skift+F10

Hvis du vil gøre dette

Finde noget på denne side

Tryk på

Ctrl+F

Hvis du vil gøre dette

Gå til startsiden

Tryk på

Alt+Home

Hvis du vil gøre dette

Gå til den næste side

Tryk på

Alt+Højre pil

Hvis du vil gøre dette

Gå til den forrige side

Tryk på

Tilbage eller Alt+Venstre pil

Hvis du vil gøre dette

Springe til begyndelsen af et dokument

Tryk på

Page up

Hvis du vil gøre dette

Springe til slutningen af et dokument

Tryk på

Page down

Hvis du vil gøre dette

Navigere tilbage mellem elementer på en webside (fungerer kun, hvis fanebrowsing er deaktiveret)

Tryk på

Ctrl+Skift+Tab

Hvis du vil gøre dette

Navigere mellem elementer på en webside (fungerer kun, hvis fanebrowsing er deaktiveret)

Tryk på

Ctrl+Tab eller F6

Hvis du vil gøre dette

Gå til starten af et dokument

Tryk på

Home

Hvis du vil gøre dette

Gå til slutningen af et dokument

Tryk på

End

Hvis du vil gøre dette

Åbne et nyt dokument i Internet Explorer

Tryk på

Ctrl+O

Hvis du vil gøre dette

Åbne et nyt vindue

Tryk på

Ctrl+N

Hvis du vil gøre dette

Gemme den aktuelle side

Tryk på

Ctrl+S

Hvis du vil gøre dette

Rulle mod starten af et dokument.

Tryk på

Pil op

Hvis du vil gøre dette

Rulle mod slutningen af et dokument

Tryk på

Pil ned

Hvis du vil gøre dette

Stoppe download af en side

Tryk på

Esc

Hvis du vil gøre dette

Skifte mellem fuld skærm og almindelige visninger

Tryk på

F11

Hvis du vil gøre dette

Starte tastebrowsing

Tryk på

F7

Udklipsholder

Hvis du vil gøre dette

Tryk på

Hvis du vil gøre dette

Kopiere markerede elementer til Udklipsholder

Tryk på

Ctrl+C

Hvis du vil gøre dette

Klippe markerede elementer og kopiere dem til Udklipsholder

Tryk på

Ctrl+X

Hvis du vil gøre dette

Indsætte udvalgte elementer fra Udklipsholder

Tryk på

Ctrl+V

Hvis du vil gøre dette

Markere alle elementer på den aktuelle webside

Tryk på

Ctrl+A

Favoritter, oversigt og feeds

Hvis du vil gøre dette

Tryk på

Hvis du vil gøre dette

Føje websteder til favoritter

Tryk på

Ctrl+D

Hvis du vil gøre dette

Flytte et markeret element op på listen Favoritter (i dialogboksen Arranger favoritter)

Tryk på

Alt+Pil op

Hvis du vil gøre dette

Flytte et markeret element ned på listen Favoritter (i dialogboksen Arranger favoritter)

Tryk på

Alt+Pil ned

Hvis du vil gøre dette

Åbne menuen Føj til favoritter

Tryk på

Alt+Z

Hvis du vil gøre dette

Åbne menuen Favoritter fra menulinjen

Tryk på

Alt+A

Hvis du vil gøre dette

Åbne dialogboksen Arranger favoritter

Tryk på

Ctrl+B

Hvis du vil gøre dette

Fastgøre Favoritcenter, og få vist oversigten

Tryk på

Ctrl+Skift+H

Hvis du vil gøre dette

Se alle favoritter

Tryk på

Ctrl+I og Alt+C

Hvis du vil gøre dette

Se feeds

Tryk på

Ctrl+G

Hvis du vil gøre dette

Se oversigt

Tryk på

Ctrl+H

Menulinje

Hvis du vil gøre dette

Tryk på

Hvis du vil gøre dette

Åbne menuen Filer.

Tryk på

Alt+F

Hvis du vil gøre dette

Åbne menuen Rediger

Tryk på

Alt+E

Hvis du vil gøre dette

Åbne menuen Vis

Tryk på

Alt+V

Hvis du vil gøre dette

Åbne menuen Favoritter

Tryk på

Alt+A

Hvis du vil gøre dette

Åbne Funktioner

Tryk på

Alt+T

Hvis du vil gøre dette

Åbne menuen Hjælp

Tryk på

Alt+H

Meddelelseslinje

Hvis du vil gøre dette

Tryk på

Hvis du vil gøre dette

Flytte fokus til meddelelseslinjen

Tryk på

Alt+N

Hvis du vil gøre dette

Klikke på meddelelseslinjen

Tryk på

Mellemrum

Faner

Hvis du vil gøre dette

Tryk på

Hvis du vil gøre dette

Lukke fane

Tryk på

Ctrl+W

Hvis du vil gøre dette

Lukke faner i baggrunden

Tryk på

Ctrl+F4

Hvis du vil gøre dette

Åbne hyperlinks under en ny fane i baggrunden

Tryk på

Ctrl+klik

Hvis du vil gøre dette

Åbne hyperlinks under en ny fane i forgrunden

Tryk på

Ctrl+Skift+klik

Hvis du vil gøre dette

Duplikere fane

Tryk på

Ctrl+K

Hvis du vil gøre dette

Åbne en ny fane

Tryk på

Ctrl+T

Hvis du vil gøre dette

Åbne den sidste fane, du lukkede

Tryk på

Ctrl+Skift+T

Hvis du vil gøre dette

Skifte mellem faner

Tryk på

Ctrl+Tab eller Ctrl+Skift+Tab

Hvis du vil gøre dette

Skifte til den sidste fane

Tryk på

Ctrl+9

Hvis du vil gøre dette

Skifte til et bestemt fanenummer

Tryk på

Ctrl+n (hvor "n" er et tal mellem 1 og 8)

 

Internet Explorer 10 til Windows 7

Du kan bruge Internet Explorer-tastaturgenveje til hurtigt at udføre en række forskellige opgaver eller til at arbejde uden mus.

De vigtigste genveje

Hvis du vil gøre dette

Tryk på

Hvis du vil gøre dette

Føje det aktuelle websted til favoritter

Tryk på

Ctrl+D

Hvis du vil gøre dette

Lukke faner

Tryk på

Ctrl+W

Hvis du vil gøre dette

Gå til startsiden

Tryk på

Alt+Home

Hvis du vil gøre dette

Slette browserdata

Tryk på

Ctrl+Skift+Delete

Hvis du vil gøre dette

Få hjælp og support

Tryk på

F1

Hvis du vil gøre dette

Åbne browserdata

Tryk på

Ctrl+H

Hvis du vil gøre dette

Åbne en ny fane

Tryk på

Ctrl+T

Hvis du vil gøre dette

Åbne en ny InPrivate-browsingfane

Tryk på

Ctrl+Skift+P

Hvis du vil gøre dette

Udskrive den aktuelle side

Tryk på

Ctrl+P

Hvis du vil gøre dette

Opdatere siden

Tryk på

F5

Hvis du vil gøre dette

Skifte mellem faner

Tryk på

Ctrl+Tab

Hvis du vil gøre dette

Få vist hentede filer

Tryk på

Ctrl+J

Vis alle

Adresselinje

Hvis du vil gøre dette

Tryk på

Hvis du vil gøre dette

Tilføje www. i begyndelsen og .dk i slutningen af den tekst, der er skrevet på adresselinjen

Tryk på

Ctrl+Enter

Hvis du vil gøre dette

Få vist en liste over adresser, du har skrevet

Tryk på

F4

Hvis du vil gøre dette

Flytte markøren til venstre på adresselinjen til næste del af sætningen

Tryk på

Ctrl+Venstre pil

Hvis du vil gøre dette

Flytte markøren til højre på adresselinjen til næste del af sætningen

Tryk på

Ctrl+Højre pil

Hvis du vil gøre dette

Flytte bagud gennem listen med automatisk udfyldte forekomster

Tryk på

Pil ned

Hvis du vil gøre dette

Gå fremad gennem listen med automatisk udfyldte forekomster

Tryk på

Pil op

Hvis du vil gøre dette

Markere teksten på adresselinjen

Tryk på

Alt+A

Browsing

Hvis du vil gøre dette

Tryk på

Hvis du vil gøre dette

Aktivere et markeret hyperlink

Tryk på

Enter

Hvis du vil gøre dette

Vise en genvejsmenu for et link

Tryk på

Skift+F10

Hvis du vil gøre dette

Finde noget på denne side

Tryk på

Ctrl+F

Hvis du vil gøre dette

Gå til startsiden

Tryk på

Alt+Home

Hvis du vil gøre dette

Gå til den næste side

Tryk på

Alt+Højre pil

Hvis du vil gøre dette

Gå til den forrige side

Tryk på

Tilbage eller Alt+Venstre pil

Hvis du vil gøre dette

Springe til begyndelsen af et dokument

Tryk på

Page up

Hvis du vil gøre dette

Springe til slutningen af et dokument

Tryk på

Page down

Hvis du vil gøre dette

Navigere tilbage mellem elementer på en webside (fungerer kun, hvis fanebrowsing er deaktiveret)

Tryk på

Ctrl+Skift+Tab

Hvis du vil gøre dette

Navigere mellem elementer på en webside (fungerer kun, hvis fanebrowsing er deaktiveret)

Tryk på

Ctrl+Tab eller F6

Hvis du vil gøre dette

Gå til starten af et dokument

Tryk på

Home

Hvis du vil gøre dette

Gå til slutningen af et dokument

Tryk på

End

Hvis du vil gøre dette

Åbne et nyt dokument i Internet Explorer

Tryk på

Ctrl+O

Hvis du vil gøre dette

Åbne et nyt vindue

Tryk på

Ctrl+N

Hvis du vil gøre dette

Gemme den aktuelle side

Tryk på

Ctrl+S

Hvis du vil gøre dette

Rulle mod starten af et dokument.

Tryk på

Pil op

Hvis du vil gøre dette

Rulle mod slutningen af et dokument

Tryk på

Pil ned

Hvis du vil gøre dette

Stoppe download af en side

Tryk på

Esc

Hvis du vil gøre dette

Skifte mellem fuld skærm og almindelige visninger

Tryk på

F11

Hvis du vil gøre dette

Starte tastebrowsing

Tryk på

F7

Udklipsholder

Hvis du vil gøre dette

Tryk på

Hvis du vil gøre dette

Kopiere markerede elementer til Udklipsholder

Tryk på

Ctrl+C

Hvis du vil gøre dette

Klippe markerede elementer og kopiere dem til Udklipsholder

Tryk på

Ctrl+X

Hvis du vil gøre dette

Indsætte udvalgte elementer fra Udklipsholder

Tryk på

Ctrl+V

Hvis du vil gøre dette

Markere alle elementer på den aktuelle webside

Tryk på

Ctrl+A

Favoritter, oversigt og feeds

Hvis du vil gøre dette

Tryk på

Hvis du vil gøre dette

Føje websteder til favoritter

Tryk på

Ctrl+D

Hvis du vil gøre dette

Flytte et markeret element op på listen Favoritter (i dialogboksen Arranger favoritter)

Tryk på

Alt+Pil op

Hvis du vil gøre dette

Flytte et markeret element ned på listen Favoritter (i dialogboksen Arranger favoritter)

Tryk på

Alt+Pil ned

Hvis du vil gøre dette

Åbne menuen Føj til favoritter

Tryk på

Alt+Z

Hvis du vil gøre dette

Åbne menuen Favoritter fra menulinjen

Tryk på

Alt+A

Hvis du vil gøre dette

Åbne dialogboksen Arranger favoritter

Tryk på

Ctrl+B

Hvis du vil gøre dette

Fastgøre Favoritcenter, og få vist oversigten

Tryk på

Ctrl+Skift+H

Hvis du vil gøre dette

Se alle favoritter

Tryk på

Ctrl+I og Alt+C

Hvis du vil gøre dette

Se feeds

Tryk på

Ctrl+G

Hvis du vil gøre dette

Se oversigt

Tryk på

Ctrl+H

Meddelelseslinje

Hvis du vil gøre dette

Tryk på

Hvis du vil gøre dette

Flytte fokus til meddelelseslinjen

Tryk på

Alt+N

Hvis du vil gøre dette

Klikke på meddelelseslinjen

Tryk på

Mellemrum

Menulinje

Hvis du vil gøre dette

Tryk på

Hvis du vil gøre dette

Åbne menuen Filer.

Tryk på

Alt+F

Hvis du vil gøre dette

Åbne menuen Rediger

Tryk på

Alt+E

Hvis du vil gøre dette

Åbne menuen Vis

Tryk på

Alt+V

Hvis du vil gøre dette

Åbne menuen Favoritter

Tryk på

Alt+A

Hvis du vil gøre dette

Åbne menuen Funktioner

Tryk på

Alt+T

Hvis du vil gøre dette

Åbne menuen Hjælp

Tryk på

Alt+H

Søg

Hvis du vil gøre dette

Tryk på

Hvis du vil gøre dette

Åbne en søgeforespørgsel på adresselinjen

Tryk på

Ctrl+E

Hvis du vil gøre dette

Åbne en søgeforespørgsel på en ny fane

Tryk på

Alt+Enter

Hvis du vil gøre dette

Åbne adresselinjen (for at se en oversigt, favoritter og søgeudbydere)

Tryk på

Ctrl+Pil ned

Hvis du vil gøre dette

Søge ved hjælp af kopieret tekst

Tryk på

Ctrl+Skift+L

Faner

Hvis du vil gøre dette

Tryk på

Hvis du vil gøre dette

Lukke fane

Tryk på

Ctrl+W

Hvis du vil gøre dette

Lukke faner i baggrunden

Tryk på

Ctrl+F4

Hvis du vil gøre dette

Åbne hyperlinks under en ny fane i baggrunden

Tryk på

Ctrl+klik

Hvis du vil gøre dette

Åbne hyperlinks under en ny fane i forgrunden

Tryk på

Ctrl+Skift+klik

Hvis du vil gøre dette

Duplikere fane

Tryk på

Ctrl+K

Hvis du vil gøre dette

Åbne en ny fane

Tryk på

Ctrl+T

Hvis du vil gøre dette

Åbne den sidste fane, du lukkede

Tryk på

Ctrl+Skift+T

Hvis du vil gøre dette

Skifte mellem faner

Tryk på

Ctrl+Tab eller Ctrl+Skift+Tab

Hvis du vil gøre dette

Skifte til den sidste fane

Tryk på

Ctrl+9

Hvis du vil gøre dette

Skifte til et bestemt fanenummer

Tryk på

Ctrl+n (hvor "n" er et tal mellem 1 og 8)

Zoom

Hvis du vil gøre dette

Tryk på

Hvis du vil gøre dette

Zoome ind (+ 10 %)

Tryk på

Ctrl+Plustegn

Hvis du vil gøre dette

Zoome ud (- 10 %)

Tryk på

Ctrl+Minustegn

Hvis du vil gøre dette

Zoome til 100 %

Tryk på

Ctrl+0

Til toppen

 

Internet Explorer 9

Tastaturgenveje er kombinationer af to eller flere taster, som du kan bruge til at udføre en opgave, som normalt kræver en mus eller anden pegeenhed. Du kan bruge tastaturgenvejene i Internet Explorer til hurtigt at udføre mange forskellige opgaver eller til at arbejde uden mus.

De vigtigste genveje

Hvis du vil gøre dette

Tryk på

Hvis du vil gøre dette

Åbne en ny fane

Tryk på

Ctrl+T

Hvis du vil gøre dette

Skifte mellem faner

Tryk på

Ctrl+Tabulator

Hvis du vil gøre dette

Lukke faner

Tryk på

Ctrl+W

Hvis du vil gøre dette

Åbne et nyt vindue

Tryk på

Ctrl+N

Hvis du vil gøre dette

Åbne et nyt InPrivate-browsing-vindue

Tryk på

Ctrl+Skift+P

Hvis du vil gøre dette

Føje den aktuelle side til Favoritter

Tryk på

Crtl+D

Hvis du vil gøre dette

Se Favoritter

Tryk på

Crtl+I

Hvis du vil gøre dette

Udskrive den aktuelle side

Tryk på

Ctrl+P

Hvis du vil gøre dette

Opdatere siden

Tryk på

F5

Hvis du vil gøre dette

Få vist browserdata

Tryk på

Ctrl+H

Hvis du vil gøre dette

Slette browserdata

Tryk på

Ctrl+Skift+Delete

Hvis du vil gøre dette

Åbne filhentning

Tryk på

Ctrl+J

Hvis du vil gøre dette

Få hjælp og support

Tryk på

F1

Skjul alle

Websidegenveje

Hvis du vil gøre dette

Tryk på

Hvis du vil gøre dette

Åbne et nyt websted eller en ny side

Tryk på

Ctrl+O

Hvis du vil gøre dette

Gå til startsiden

Tryk på

Alt+Home

Hvis du vil gøre dette

Gå til den næste side

Tryk på

Alt+Højre pil

Hvis du vil gøre dette

Gå til den forrige side

Tryk på

Tilbage eller Alt+Venstre pil

Hvis du vil gøre dette

Navigere mellem elementer på en webside (fungerer kun, hvis fanebrowsing er deaktiveret)

Tryk på

Ctrl+Tab eller F6

Hvis du vil gøre dette

Navigere tilbage mellem elementer på en webside (fungerer kun, hvis fanebrowsing er deaktiveret)

Tryk på

Ctrl+Skift+Tab

Hvis du vil gøre dette

Finde noget på denne side

Tryk på

Ctrl+F

Hvis du vil gøre dette

Skifte mellem fuld skærm og almindelige visninger

Tryk på

F11

Hvis du vil gøre dette

Rulle frem til starten af et dokument.

Tryk på

Pil op

Hvis du vil gøre dette

Rulle frem mod slutningen af et dokument

Tryk på

Pil ned

Hvis du vil gøre dette

Springe til starten af et dokument.

Tryk på

Page up

Hvis du vil gøre dette

Springe til slutningen af et dokument.

Tryk på

Page down

Hvis du vil gøre dette

Gå til starten af et dokument

Tryk på

Home

Hvis du vil gøre dette

Gå til slutningen af et dokument

Tryk på

End

Hvis du vil gøre dette

Stoppe hentning af en side

Tryk på

Esc

Hvis du vil gøre dette

Gemme den aktuelle side

Tryk på

Ctrl+S

Hvis du vil gøre dette

Aktivere et markeret hyperlink

Tryk på

Enter

Hvis du vil gøre dette

Vise en genvejsmenu for et link

Tryk på

Skift+F10

Hvis du vil gøre dette

Starte tastebrowsing

Tryk på

F7

Fanegenveje

Hvis du vil gøre dette

Tryk på

Hvis du vil gøre dette

Åbne en ny fane

Tryk på

Ctrl+T

Hvis du vil gøre dette

Skifte mellem faner

Tryk på

Ctrl+Tabulator eller Ctrl+Skift+Tabulator

Hvis du vil gøre dette

Lukke den aktuelle fane

Tryk på

Ctrl+W

Hvis du vil gøre dette

Lukke andre faner

Tryk på

Ctrl+Alt+F4

Hvis du vil gøre dette

Åbne den sidste fane, du lukkede

Tryk på

Ctrl+Skift+T

Hvis du vil gøre dette

Duplikere en fane (åbne den aktuelle fane under en ny fane)

Tryk på

Ctrl+K

Hvis du vil gøre dette

Åbne en nye fane i forgrunden

Tryk på

Ctrl+T

Hvis du vil gøre dette

Slå Hurtig faneoversigt til eller fra

Tryk på

Ctrl+Q

Hvis du vil gøre dette

Åbne hyperlinks under en ny fane i baggrunden

Tryk på

Ctrl+klik

Hvis du vil gøre dette

Åbne hyperlinks under en ny fane i forgrunden

Tryk på

Ctrl+Skift+klik

Hvis du vil gøre dette

Skifte til den sidste fane

Tryk på

Ctrl+9

Hvis du vil gøre dette

Skifte til et bestemt fanenummer

Tryk på

Ctrl+n (hvor "n" er et tal mellem 1 og 8)

Zoomgenveje

Hvis du vil gøre dette

Tryk på

Hvis du vil gøre dette

Zoome ind (+ 10 %)

Tryk på

Ctrl+Plustegn

Hvis du vil gøre dette

Zoome ud (- 10 %)

Tryk på

Ctrl+Minustegn

Hvis du vil gøre dette

Zoome til 100 %

Tryk på

Ctrl+0

Søgegenveje

Hvis du vil gøre dette

Tryk på

Hvis du vil gøre dette

Åbne en ny søgeforespørgsel på adresselinjen

Tryk på

Ctrl+E

Hvis du vil gøre dette

Åbne din søgeforespørgsel på en ny fane

Tryk på

Alt+Enter

Hvis du vil gøre dette

Åbne Adresselinje (for at se en oversigt, favoritter og søgeudbydere)

Tryk på

Ctrl+Pil ned

Hvis du vil gøre dette

Søge ved hjælp af kopieret tekst

Tryk på

Ctrl+Skift+L

Udskrivingsgenveje

Hvis du vil gøre dette

Tryk på

Hvis du vil gøre dette

Udskrive den aktuelle side

Tryk på

Ctrl+P eller Alt+P

Hvis du vil gøre dette

Ændre indstillingerne for papir, sidehoveder og sidefødder, papirretning og margener for denne side

Tryk på

Alt+U

Hvis du vil gøre dette

Have vist den første side, der skal udskrives

Tryk på

Alt+Home

Hvis du vil gøre dette

Have vist den sidste side, der skal udskrives

Tryk på

Alt+End

Hvis du vil gøre dette

Have vist den næste side, der skal udskrives

Tryk på

Alt+Højre pil

Hvis du vil gøre dette

Have vist den forrige side, der skal udskrives

Tryk på

Alt+Venstre pil

Hvis du vil gøre dette

Skrive sidetallet for den side, du vil have vist

Tryk på

Alt+A

Hvis du vil gøre dette

Angive, hvordan du vil udskrive rammer

Tryk på

Alt+F

Hvis du vil gøre dette

Lukke Vis udskrift

Tryk på

Alt+C

Adresselinjegenveje

Hvis du vil gøre dette

Tryk på

Hvis du vil gøre dette

Markere teksten på adresselinjen

Tryk på

Alt+D

Hvis du vil gøre dette

Have vist en liste over adresser, du har skrevet

Tryk på

F4

Hvis du vil gøre dette

Flytte markøren til venstre på adresselinjen til næste del af sætningen

Tryk på

Ctrl+Venstre pil

Hvis du vil gøre dette

Flytte markøren til højre på adresselinjen til næste del af sætningen

Tryk på

Ctrl+Højre pil

Hvis du vil gøre dette

Tilføje www. i begyndelsen og .dk i slutningen af den tekst, der er skrevet på adresselinjen

Tryk på

Ctrl+Enter

Hvis du vil gøre dette

Gå fremad gennem de tilsvarende indtastninger på autofuldførelseslisten

Tryk på

Pil op

Hvis du vil gøre dette

Gå fremad gennem de tilsvarende indtastninger på autofuldførelseslisten

Tryk på

Pil ned

Internet Explorer-værktøjslinjegenveje

Hvis du vil gøre dette

Tryk på

Hvis du vil gøre dette

Åbne menuen Startside

Tryk på

Alt+M

Hvis du vil gøre dette

Åbne menuen Udskriv

Tryk på

Alt+R

Hvis du vil gøre dette

Åbne menuen Funktioner

Tryk på

Alt+O

Hvis du vil gøre dette

Åbne menuen RSS

Tryk på

Alt+J

Hvis du vil gøre dette

Åbne menuen Sikkerhed

Tryk på

Alt+S

Hvis du vil gøre dette

Åbne menuen Hjælp

Tryk på

Alt+L

Genveje til favoritter, oversigt og feeds

Hvis du vil gøre dette

Tryk på

Hvis du vil gøre dette

Åbne Favoritcenter, og få vist dine favoritter

Tryk på

Alt+C

Hvis du vil gøre dette

Åbne menuen Føj til favoritter

Tryk på

Alt+Z

Hvis du vil gøre dette

Åbne dialogboksen Arranger favoritter

Tryk på

Ctrl+B

Hvis du vil gøre dette

Flytte et markeret element op på listen Favoritter (i dialogboksen Arranger favoritter)

Tryk på

Alt+Pil op

Hvis du vil gøre dette

Flytte et markeret element ned på listen Favoritter (i dialogboksen Arranger favoritter)

Tryk på

Alt+Pil ned

Hvis du vil gøre dette

Åbne Favoritcenter, og få vist din oversigt

Tryk på

Ctrl+H

Hvis du vil gøre dette

Fastgøre Favoritcenter, og få vist oversigten

Tryk på

Ctrl+Skift+H

Hvis du vil gøre dette

Åbne Favoritcenter, og få vist dine feeds

Tryk på

Ctrl+Skift+J

Hvis du vil gøre dette

Åbne menuen Favoritter fra menulinjen

Tryk på

Alt+A

Hvis du vil gøre dette

Åbne Favoritcenter, og få vist dine feeds

Tryk på

Ctrl+Skift+J

Hvis du vil gøre dette

Åbne Abonner på dette feed (når der bruges feed-visning)

Tryk på

Alt+Z

Genveje til websideredigering

Hvis du vil gøre dette

Tryk på

Hvis du vil gøre dette

Kopiere markerede elementer til Udklipsholder

Tryk på

Ctrl+C

Hvis du vil gøre dette

Klippe markerede elementer og kopiere dem til Udklipsholder

Tryk på

Ctrl+X

Hvis du vil gøre dette

Indsætte udvalgte elementer fra Udklipsholder

Tryk på

Ctrl+V

Hvis du vil gøre dette

Markere alle elementer på den aktuelle webside

Tryk på

Ctrl+A

Hvis du vil gøre dette

Åbne Udviklerværktøjer i Internet Explorer

Tryk på

F12

Genveje til meddelelseslinjen

Hvis du vil gøre dette

Tryk på

Hvis du vil gøre dette

Flytte fokus til meddelelseslinjen

Tryk på

Alt+N

Hvis du vil gøre dette

Klikke på meddelelseslinjen

Tryk på

Mellemrum

Til toppen

 

Internet Explorer 8

Tastaturgenveje er kombinationer af to eller flere taster, som du kan bruge til at udføre en opgave, som normalt kræver en mus eller anden pegeenhed. Du kan bruge tastaturgenvejene i Internet Explorer til hurtigt at udføre mange forskellige opgaver eller til at arbejde uden mus.

De vigtigste genveje

Hvis du vil gøre dette

Tryk på

Hvis du vil gøre dette

Åbne en ny fane

Tryk på

Ctrl+T

Hvis du vil gøre dette

Skifte mellem faner

Tryk på

Ctrl+Tabulator

Hvis du vil gøre dette

Lukke faner

Tryk på

Ctrl+W

Hvis du vil gøre dette

Åbne et nyt vindue

Tryk på

Ctrl+N

Hvis du vil gøre dette

Åbne et nyt InPrivate-browsing-vindue

Tryk på

Ctrl+Skift+P

Hvis du vil gøre dette

Føje den aktuelle side til Favoritter

Tryk på

Crtl+D

Hvis du vil gøre dette

Se Favoritter

Tryk på

Crtl+I

Hvis du vil gøre dette

Udskrive den aktuelle side

Tryk på

Ctrl+P

Hvis du vil gøre dette

Opdatere siden

Tryk på

F5

Hvis du vil gøre dette

Få vist browserdata

Tryk på

Ctrl+H

Hvis du vil gøre dette

Slette browserdata

Tryk på

Ctrl+Skift+Delete

Hvis du vil gøre dette

Få hjælp og support

Tryk på

F1

Vis alle

Websidegenveje

Hvis du vil gøre dette

Tryk på

Hvis du vil gøre dette

Åbne et nyt websted eller en ny side

Tryk på

Ctrl+O

Hvis du vil gøre dette

Gå til startsiden

Tryk på

Alt+Home

Hvis du vil gøre dette

Gå til den næste side

Tryk på

Alt+Højre pil

Hvis du vil gøre dette

Gå til den forrige side

Tryk på

Tilbage eller Alt+Venstre pil

Hvis du vil gøre dette

Navigere mellem elementer på en webside

Tryk på

Tab

Hvis du vil gøre dette

Navigere tilbage igennem elementer på en webside

Tryk på

Skift+Tab

Hvis du vil gøre dette

Finde noget på denne side

Tryk på

Ctrl+F

Hvis du vil gøre dette

Skifte mellem fuld skærm og almindelige visninger

Tryk på

F11

Hvis du vil gøre dette

Rulle frem til starten af et dokument.

Tryk på

Pil op

Hvis du vil gøre dette

Rulle frem mod slutningen af et dokument

Tryk på

Pil ned

Hvis du vil gøre dette

Springe til starten af et dokument.

Tryk på

Page up

Hvis du vil gøre dette

Springe til slutningen af et dokument.

Tryk på

Page down

Hvis du vil gøre dette

Gå til starten af et dokument

Tryk på

Home

Hvis du vil gøre dette

Gå til slutningen af et dokument

Tryk på

End

Hvis du vil gøre dette

Stoppe hentning af en side

Tryk på

Esc

Hvis du vil gøre dette

Gemme den aktuelle side

Tryk på

Ctrl+S

Hvis du vil gøre dette

Aktivere et markeret hyperlink

Tryk på

Enter

Hvis du vil gøre dette

Vise en genvejsmenu for et link

Tryk på

Skift+F10

Hvis du vil gøre dette

Starte tastebrowsing

Tryk på

F7

Fanegenveje

Hvis du vil gøre dette

Tryk på

Hvis du vil gøre dette

Åbne en ny fane

Tryk på

Ctrl+T

Hvis du vil gøre dette

Skifte mellem faner

Tryk på

Ctrl+Tabulator eller Ctrl+Skift+Tabulator

Hvis du vil gøre dette

Lukke den aktuelle fane

Tryk på

Ctrl+W

Hvis du vil gøre dette

Lukke andre faner

Tryk på

Ctrl+Alt+F4

Hvis du vil gøre dette

Åbne den sidste fane, du lukkede

Tryk på

Ctrl+Skift+T

Hvis du vil gøre dette

Duplikere en fane (åbne den aktuelle fane under en ny fane)

Tryk på

Ctrl+K

Hvis du vil gøre dette

Åbne en ny fane i forgrunden fra adresselinjen

Tryk på

Alt+Enter

Hvis du vil gøre dette

Slå Hurtig faneoversigt til eller fra

Tryk på

Ctrl+Q

Hvis du vil gøre dette

Åbne hyperlinks under en ny fane i baggrunden

Tryk på

Ctrl+klik

Hvis du vil gøre dette

Åbne hyperlinks under en ny fane i forgrunden

Tryk på

Ctrl+Skift+klik

Hvis du vil gøre dette

Skifte til den sidste fane

Tryk på

Ctrl+9

Hvis du vil gøre dette

Skifte til et bestemt fanenummer

Tryk på

Ctrl+n (hvor "n" er et tal mellem 1 og 8)

Zoomgenveje

Hvis du vil gøre dette

Tryk på

Hvis du vil gøre dette

Zoome ind (+ 10 %)

Tryk på

Ctrl+Plustegn

Hvis du vil gøre dette

Zoome ud (- 10 %)

Tryk på

Ctrl+Minustegn

Hvis du vil gøre dette

Zoome til 100 %

Tryk på

Ctrl+0

Søgegenveje

Hvis du vil gøre dette

Tryk på

Hvis du vil gøre dette

Gå til søgefeltet

Tryk på

Ctrl+E

Hvis du vil gøre dette

Åbne din søgeforespørgsel på en ny fane

Tryk på

Alt+Enter

Hvis du vil gøre dette

Åbne menuen til søgemaskinen

Tryk på

Ctrl+Pil ned

Udskrivingsgenveje

Hvis du vil gøre dette

Tryk på

Hvis du vil gøre dette

Udskrive den aktuelle side

Tryk på

Ctrl+P eller Alt+P

Hvis du vil gøre dette

Ændre indstillingerne for papir, sidehoveder og sidefødder, papirretning og margener for denne side

Tryk på

Alt+U

Hvis du vil gøre dette

Have vist den første side, der skal udskrives

Tryk på

Alt+Home

Hvis du vil gøre dette

Have vist den sidste side, der skal udskrives

Tryk på

Alt+End

Hvis du vil gøre dette

Have vist den næste side, der skal udskrives

Tryk på

Alt+Højre pil

Hvis du vil gøre dette

Have vist den forrige side, der skal udskrives

Tryk på

Alt+Venstre pil

Hvis du vil gøre dette

Skrive sidetallet for den side, du vil have vist

Tryk på

Alt+A

Hvis du vil gøre dette

Angive, hvordan du vil udskrive rammer

Tryk på

Alt+F

Hvis du vil gøre dette

Lukke Vis udskrift

Tryk på

Alt+C

Adresselinjegenveje

Hvis du vil gøre dette

Tryk på

Hvis du vil gøre dette

Markere teksten på adresselinjen

Tryk på

Alt+D

Hvis du vil gøre dette

Have vist en liste over adresser, du har skrevet

Tryk på

F4

Hvis du vil gøre dette

Flytte markøren til venstre på adresselinjen til næste del af sætningen

Tryk på

Ctrl+Venstre pil

Hvis du vil gøre dette

Flytte markøren til højre på adresselinjen til næste del af sætningen

Tryk på

Ctrl+Højre pil

Hvis du vil gøre dette

Tilføje "www." i begyndelsen og ".dk" i slutningen af den tekst, der er skrevet på adresselinjen

Tryk på

Ctrl+Enter

Hvis du vil gøre dette

Gå fremad gennem de tilsvarende indtastninger på autofuldførelseslisten

Tryk på

Pil op

Hvis du vil gøre dette

Gå fremad gennem de tilsvarende indtastninger på autofuldførelseslisten

Tryk på

Pil ned

Internet Explorer-værktøjslinjegenveje

Hvis du vil gøre dette

Tryk på

Hvis du vil gøre dette

Åbne menuen Startside

Tryk på

Alt+M

Hvis du vil gøre dette

Åbne menuen Side

Tryk på

Alt+P

Hvis du vil gøre dette

Åbne menuen Udskriv

Tryk på

Alt+R

Hvis du vil gøre dette

Åbne menuen Funktioner

Tryk på

Alt+O

Hvis du vil gøre dette

Åbne menuen Feeds

Tryk på

Alt+J

Hvis du vil gøre dette

Åbne menuen Sikkerhed

Tryk på

Alt+S

Hvis du vil gøre dette

Åbne menuen Hjælp

Tryk på

Alt+H

Genveje til favoritter, oversigt og feeds

Hvis du vil gøre dette

Tryk på

Hvis du vil gøre dette

Åbne Favoritcenter, og få vist dine favoritter

Tryk på

Alt+C

Hvis du vil gøre dette

Åbne menuen Føj til favoritter

Tryk på

Alt+Z

Hvis du vil gøre dette

Åbne dialogboksen Arranger favoritter

Tryk på

Ctrl+B

Hvis du vil gøre dette

Flytte et markeret element op på listen Favoritter (i dialogboksen Arranger favoritter)

Tryk på

Alt+Pil op

Hvis du vil gøre dette

Flytte et markeret element ned på listen Favoritter (i dialogboksen Arranger favoritter)

Tryk på

Alt+Pil ned

Hvis du vil gøre dette

Åbne Favoritcenter, og få vist din oversigt

Tryk på

Ctrl+H

Hvis du vil gøre dette

Åbne Favoritcenter, og få vist dine feeds

Tryk på

Ctrl+Skift+J

Hvis du vil gøre dette

Åbne menuen Favoritter fra menulinjen

Tryk på

Alt+A

Hvis du vil gøre dette

Åbne Favoritcenter, og få vist dine feeds

Tryk på

Ctrl+Skift+J

Hvis du vil gøre dette

Vise alle feeds (når der bruges feed-visning)

Tryk på

Alt+I

Hvis du vil gøre dette

Markere et feed som læst (når der bruges feed-visning)

Tryk på

Alt+M

Hvis du vil gøre dette

Placere markøren i søgefeltet i feedvisning

Tryk på

Alt+S

Hvis du vil gøre dette

Åbne Abonner på dette feed (når der bruges feed-visning)

Tryk på

Alt+Z

Genveje til websideredigering

Hvis du vil gøre dette

Tryk på

Hvis du vil gøre dette

Kopiere markerede elementer til Udklipsholder

Tryk på

Ctrl+C

Hvis du vil gøre dette

Klippe markerede elementer og kopiere dem til Udklipsholder

Tryk på

Ctrl+X

Hvis du vil gøre dette

Indsætte udvalgte elementer fra Udklipsholder

Tryk på

Ctrl+V

Hvis du vil gøre dette

Markere alle elementer på den aktuelle webside

Tryk på

Ctrl+A

Hvis du vil gøre dette

Åbne Udviklerværktøjer i Internet Explorer

Tryk på

F12

Genveje til blokeringsoplysninger

Hvis du vil gøre dette

Tryk på

Hvis du vil gøre dette

Flytte fokus til blokeringsoplysninger

Tryk på

Alt+N

Hvis du vil gøre dette

Klikke på blokeringsoplysninger

Tryk på

Mellemrum

Til toppen"

 

Nederst på formularen