VoiceOver

VoiceOver læser det op, der vises på skærmen, så du kan bruge iPhone, selvom du er blind eller har svært ved at se skærmen.

Hvis du vil hente vejledningen som et Word dokument, kkan det gøres her: Hent VoiceOver10.3.docx her

VoiceOver fortæller dig om hvert element, som du vælger. VoiceOver-markøren (en sort kontur) omgiver elementet, og VoiceOver siger dets navn eller beskriver det.

Rør ved skærmen, eller træk fingeren hen over den, for at høre elementerne på skærmen, inklusive symboler og tekst. Du interagerer med elementer, f.eks. knapper og links, ved at bruge VoiceOver-bevægelser.

Når du går til en ny skærm, afspiller VoiceOver en lyd, og vælger og læser derefter det første element (normalt elementet i øverste venstre hjørne) på skærmen op. Du får besked, når skærmen ændres til liggende eller stående retning, når skærmen bliver utydelig eller låst, og det er aktivt på den låste skærm, når du afbryder skærmlås på din iPhone.

Bemærk: VoiceOver er tilgængelig på mange sprog. Gå til Indstillinger > Generelt > Sprog & område for at vælge et sprog.

 

Brug iPhone med VoiceOver

Slå VoiceOver til og fra. Tryk på og hold knappen Hjem nede, og sig “slå VoiceOver til” til Siri. Sig “slå VoiceOver fra” til Siri for at slå VoiceOver fra. Du kan også gå til Indstillinger > Generelt > Tilgængelighed > VoiceOver og slå VoiceOver til, eller bruge Tilgængelighedsgenvej. Ved at aktivere VoiceOver under "Tilgængelighedsgenvej", kan VoiceOver slås til og fra ved 3 hurtige tryk på knappen "Hjem".

Lås iPhone op. Tryk på skærmlås til/fra eller knappen Hjem, og tryk derefter to gange på skærmen. (Istedetfor at trykke 2 gange på skærmen, tryk så endnu engang på knappen "Hjem" for at udføre den samme handling.)

Indtast adgangskoden lydløst. For at undgå, at adgangskoden læses op, når du skriver den, kan du slå håndskriftsfunktionen til eller skrive braille på skærmen.

Lås iPhone op med Touch ID. (et fingeraftryk).
Hvis du indstiller Touch ID for (iPhone 5s og nyere modeller) kan du låse iPhone op ved at anbringe en finger på knappen Hjem. Hvis du vil bruge Touch ID til at røre ved knappen Hjem i stedet for at trykke på den, skal du gå til Indstillinger > Generelt > Tilgængelighed > Knappen Hjem, og slå "Hvil fingeren for at åbne" til.

Åbn en app, slå en kontakt til eller fra, eller tryk på et element. Tryk på elementet, og tryk derefter to gange på skærmen.

Tryk to gange på det valgte element. Tryk tre gange for at starte en kommando, der normalt udføres med to tryk på skærmen. f.eks. for at vælge et ord eller zoome ind på et billede.

Juster et mærke. Tryk på mærket, og skub derefter opad eller nedad med en finger.

Brug en standardbevægelse. Tryk to gange og hold fingeren på skærmen, indtil du hører tre stigende toner, og udfør derefter bevægelsen. Når du løfter din finger, bruges VoiceOver-bevægelserne igen. Du kan f.eks. trække et mærke til lydstyrke med fingeren i stedet for at skubbe op eller ned, vælge mærket, trykke to gange og holde fingeren nede, vente på de tre toner og derefter skubbe til venstre eller højre.
Kommandoen anvendes også til at omorganisere de app's som er på skærmen, eller slette en eller flere app's.
Tryk på knappen hjem for at annullere denne redigeringstilstand.

Rul i en liste eller et område på skærmen. Skub opad eller nedad med tre fingre.

·         Brug listeregisteret: Nogle lister har et alfabetisk tabelregister langs højre side. Vælg registeret, og skub derefter op eller ned for at flytte gennem registeret. Du kan også trykke to gange, holde fingeren nede og derefter skubbe fingeren op eller ned.

·         Skift rækkefølge på en liste: Du kan ændre rækkefølgen på elementer i nogle lister, f.eks. elementerne i rotoren i indstillingerne til Tilgængelighed. Tryk på knappen Skift rækkefølgetil højre for et element, tryk to gange, og hold fingeren nede, indtil du hører tre stigende toner, og træk derefter op eller ned.

Åbn Meddelelsescenter. Tryk på et element på statuslinjen, og skub derefter nedad med tre fingre. Du kan også holde fingeren nede øverst på skærmen, indtil du hører en lyd, og derefter skubbe nedad. Du lukker Meddelelsescenter ved at udføre en zigzagbevægelse med to fingre (flyt hurtigt to fingre frem og tilbage tre gange) eller trykke på knappen Hjem.

Åbn Kontrolcenter. Tryk på et element på statuslinjen, og skub derefter opad med tre fingre. Du kan også holde fingeren nede nederst på skærmen, indtil du hører en lyd, og derefter skubbe opad. Du fjerner Kontrolcenter ved at udføre en zigzagbevægelse med to fingre eller trykke på knappen Hjem.

Åbn Spotlight-søgning. Skub ned med tre fingre fra midten af hjemmeskærmen.

Skift app. Tryk to gange på knappen Hjem for at få vist åbne apps, skub til venstre eller højre med en finger for at vælge en app, og tryk derefter to gange for at skifte til appen. Eller indstil rotoren til Handlinger, mens du ser åbne apps, og skub op eller ned for at gennemgå appsene.

Flyt rundt på apps på hjemmeskærmen. Brug en af følgende metoder:

·         Træk og anbring: Tryk på et symbol på hjemmeskærmen, tryk to gange, og hold fingeren på skærmen, indtil du hører tre stigende toner. Elementets relative placering beskrives, mens du trækker. Løft fingeren, når symbolet er på den nye placering. Træk symbolet til kanten af skærmen for at flytte det til en anden hjemmeskærm. Du kan fortsætte med at vælge og flytte elementer, indtil du trykker på knappen Hjem.

·         Flyt handlinger: Tryk på en app, og skub ned for at høre de tilgængelige handlinger. Når du hører “Organiser apps", skal du trykke to gange for at begynde at flytte rundt på apps. Find den app, du vil flytte, skub ned til handlingen "Flyt", og tryk to gange. Flyt VoiceOver til den nye destination til denne app, og vælg mellem de tilgængelige handlinger: Annuller flyt, Opret ny mappe, Føj til mappe, Flyt før eller Flyt efter. Du kan fortsætte med at vælge og flytte elementer, indtil du trykker på knappen Hjem.

Læs statusoplysninger om iPhone op. Tryk på statuslinjen øverst på skærmen, og skub derefter til venstre eller højre for at høre oplysninger om tid, batteristatus, Wi-Fi-signalstyrke m.m.

Læs meddelelser op. Gå til Indstillinger > Generelt > Tilgængelighed > VoiceOver, og slå Læs altid meddelelser op til. Meddelelser, inklusive teksten i indgående tekstbeskeder, læses op, når de modtages, også selvom iPhone er låst. Meddelelser, du ikke har hørt, gentages, når du låser iPhone op.

Slå skærmtæppet til og fra. Tryk tre gange med tre fingre. Når skærmtæppet er slået til, er skærmens indhold aktivt, selvom skærmen er slukket.

Indstil omdirigering af lyd. Gå til Indstillinger > Generelt > Tilgængelighed > VoiceOver > Lyd. Der vises særlige enhedsmuligheder, hvis du tilslutter flere enheder, f.eks. en instrumentforstærker eller en mixerpult.

 

Lær at bruge VoiceOver-bevægelser

Vigtigt: VoiceOver ændrer de bevægelser, du bruger til at betjene iPhone. Når VoiceOver er slået til, skal du bruge VoiceOver-bevægelser til at betjene iPhone – selv til at slå VoiceOver fra.

Når VoiceOver er slået til, har standardbevægelser på den berøringsfølsomme skærm en anden effekt, og med ekstra bevægelser kan du flytte rundt på skærmen og kontrollere individuelle elementer. VoiceOver-bevægelser inkluderer tryk og skub med to, tre og fire fingre. Du opnår de bedste resultater, når du bruger bevægelser med flere fingre, ved at røre skærmen med en vis afstand mellem fingrene.

Du kan bruge forskellige teknikker til VoiceOver-bevægelser. Du kan f.eks. trykke med to fingre ved at bruge to fingre på den ene hånd eller en finger på hver hånd. Du kan endda bruge dine tommelfingre. Nogen bruger splittryk: I stedet for at vælge et element og trykke to gange kan du holde en finger på et element og trykke på skærmen med en anden finger.

3D Touch. Du kan også bruge 3D Touch til at udføre bevægelser. Se 3D Touch.

Prøv forskellige metoder, indtil du finder ud af, hvad der passer bedst til dig. Hvis en bevægelse ikke virker, kan du prøve en hurtigere bevægelse, især når du trykker to gange og skubber. Du skubber ved at føre en eller flere fingre hurtigt hen over skærmen.

I VoiceOvers indstillinger kan du gå ind i et specielt område, hvor du kan øve dig på VoiceOver-bevægelser, uden at det har nogen indflydelse på iPhone eller dens indstillinger.

Brug af VoiceOver-bevægelser. Gå til Indstillinger > Generelt > Tilgængelighed > VoiceOver, og tryk derefter på Brug af VoiceOver. Klik på OK, når du er færdig. Hvis du ikke kan se knappen Brug af VoiceOver, skal du sørge for, at VoiceOver er slået til.

Her er nogle VoiceOver-bevægelser:

Navigere og læse

·         Tryk: Vælg og læs elementet op.

·         Skub til højre eller venstre: Vælg det næste eller forrige element.

·         Skub opad eller nedad: Afhænger af indstillingen af rotoren. Se Brug VoiceOver-rotoren.

·         Skub opad med to fingre: Læs alt fra toppen af skærmen.

·         Skub nedad med to fingre: Læs alt fra den aktuelle placering.

·         Tryk med to fingre: Stop eller genoptag tale.

·         Udfør en zigzagbevægelse med to fingre: Flyt hurtigt to fingre frem og tilbage tre gange (som et “z” ) for at fjerne en advarsel eller gå tilbage til den foregående skærm.

·         Skub opad eller nedad med tre fingre: Rul en side ad gangen.

·         Skub til venstre eller højre med tre fingre: Gå til den næste eller forrige side (f.eks. på hjemmeskærmen).

·         Tryk med tre fingre: Sig flere oplysninger, f.eks. positionen på en liste, eller om der er valgt tekst.

·         Tryk øverst på skærmen med fire fingre: Vælg det første element på siden.

·         Tryk nederst på skærmen med fire fingre: Vælg det sidste element på siden.

Aktiver

·         Tryk to gange: Aktiver det valgte element.

·         Tryk tre gange: Tryk to gange på et element.

·         Splittryk: I stedet for at vælge et element og trykke to gange for at aktivere det, kan du holde en finger på et element og derefter trykke på skærmen med en anden finger.

·         Tryk to gange, og hold fingeren nede (1 sekund) + standardbevægelse: Brug en standardbevægelse. Når du trykker to gange og holder fingeren nede, fortæller du iPhone, at den skal fortolke den næste bevægelse som en standardbevægelse. Du kan f.eks. trykke to gange og holde fingeren på skærmen, indtil du hører tre stigende toner, og derefter – uden at løfte fingeren – trække fingeren på et mærke.

·         Tryk to gange med to fingre: Denne bevægelse starter en handling eller stopper en igangværende handling helt eller midlertidigt. Du kan f.eks. gøre følgende:

o    Besvar eller afslut et opkald.

o    Afspil eller sæt på pause i Musik, Videoer, Memoer eller Fotos (lysbilledshow).

o    Tag et billede i Kamera.

o    Start eller sæt optagelse på pause i Kamera eller Memoer.

o    Start eller stop stopuret.

·         Tryk to gange med to fingre, og hold nede: Skift et elements mærke for at gøre det nemmere at finde det.

·         Tryk tre gange med to fingre: Åbn Emnevælger.

·         Tryk to gange med tre fingre: Slå lyden i VoiceOver til eller fra. Hvis både VoiceOver og Zoom er slået til, skal du bruge bevægelsen Tryk tre gange med tre fingre.

·         Tryk tre gange med tre fingre: Slå skærmtæppet til og fra. Hvis både VoiceOver og Zoom er slået til, skal du bruge bevægelsen Tryk fire gange med tre fingre.

 

Brug VoiceOver-rotoren

Brug rotoren til at vælge, hvad der skal ske, når du skubber op eller ned, mens VoiceOver er slået til, eller til at vælge særlige indtastningsmetoder, f.eks. Brailleinput på skærm eller Håndskrift.

Betjen rotoren. Roter to fingre på skærmen omkring et punkt mellem fingrene. Hvis du foretrækker at bruge en finger på hver hånd, skal du trykke med den ene finger, samtidig med at du løfter den anden finger.

Rotorbetjeningsmuligheden med skiven, der peger på indstillingen Overskrifter

Vælg rotorindstillinger. Gå til Indstillinger > Generelt > Tilgængelighed > VoiceOver > Rotor, og vælg de indstillinger, der skal inkluderes i rotoren.

De tilgængelige rotorindstillinger og deres effekt afhænger af, hvad du foretager dig. Hvis du f.eks. læser en e-mail, som du har modtaget, kan du bruge rotoren til at skifte mellem at lytte til oplæst tekst ord for ord eller tegn for tegn, når du skubber opad eller nedad. Hvis du gennemser en webside, kan du indstille rotoren til at læse hele teksten op (enten ord for ord eller tegn for tegn) eller til at hoppe fra et element til et andet element af en bestemt type, f.eks. overskrifter eller links.

Når du bruger et Apple Wireless Keyboard til at styre VoiceOver, kan du bruge rotoren til at justere indstillingerne af blandt andet lydstyrke, talehastighed, stemmeleje eller fonetik, oplæsning af det indtastede og af skilletegn.

 

VoiceOver i grundtræk

Udforsk. Træk fingeren over skærmen. VoiceOver læser hvert element som du rører, op. Løft fingeren for at lade et element være valgt.

·         Vælg et element: Tryk en gang for at vælge et element, og tryk to gange for at åbne det.

·         Vælg det næste eller forrige element: Skub til højre eller venstre med en finger. Rækkefølgen af elementer er fra venstre til højre og fra top til bund.

·         Vælg det første eller sidste element på skærmen: Tryk med fire fingre øverst eller nederst på skærmen.

·         Vælg et element efter navn: Tryk tre gange med to fingre et tilfældigt sted på skærmen for at åbne Emnevælger. Skriv derefter et navn i søgefeltet, eller skub til højre eller venstre for at flytte igennem listen alfabetisk, eller tryk på tabelregisteret til højre for listen, og skub op eller ned for at flytte hurtigt igennem listen over elementer. Du kan også bruge håndskrift til at vælge et element ved at skrive dets navn. Se Skriv med din finger. Du lukker Emnevælger uden at foretage et valg ved at trykke to gange.

·         Rediger et elements navn for at gøre det nemmere at finde det: Vælg elementet, tryk to gange med to fingre, og hold fingrene nede et tilfældigt sted på skærmen.

·         Læs teksten på det valgte element op: Indstil rotoren til tegn eller ord, og skub derefter nedad eller opad med en finger. Se Brug VoiceOver-rotoren.

·         Hør yderligere oplysninger om brug af en knap eller funktion: Gå til Indstillinger > Generelt > Tilgængelighed > VoiceOver, og slå Læs info op til eller fra.

·         Brug lydskrift: Gå til Indstillinger > Generelt > Tilgængelighed > VoiceOver > Fonetisk kommentar.

·         Læs hele skærmen op fra toppen: Skub opad med to fingre.

·         Læs op fra det aktuelle element til bunden af skærmen: Skub nedad med to fingre.

·         Sæt oplæsning på pause: Tryk en gang med to fingre. Tryk igen med to fingre for at genoptage, eller vælg et andet element.

·         Slå lyd i VoiceOver fra: Tryk to gange med tre fingre. Gentag for at slå lyden til. Hvis både VoiceOver og Zoom er slået til, skal du trykke tre gange med tre fingre. Hvis du bruger et eksternt tastatur, skal du trykke på ctrl-tasten.

·         Gør lydeffekter lydløse: Gå til Indstillinger > Generelt > Tilgængelighed > VoiceOver > Lyd, og slå derefter Brug lydeffekter fra.

Brug en større VoiceOver-markør. Gå til Indstillinger > Generelt > Tilgængelighed > VoiceOver, og slå Stor markør til.

Juster stemme til tale. Du kan tilpasse stemmen i VoiceOver:

·         Juster lydstyrken: Brug knapperne til justering af lydstyrke på iPhone. Du kan også føje lydstyrke til rotoren og derefter skubbe op eller ned for at justere; se Brug VoiceOver-rotoren.

·         Juster talehastigheden: Gå til Indstillinger > Generelt > Tilgængelighed > VoiceOver, og træk derefter mærket Talehastighed. Du kan også indstille rotoren til Talehastighed og derefter skubbe op eller ned for at justere hastigheden.

·         Skift stemmeleje: VoiceOver bruger et højere stemmeleje ved oplæsning af det første element i en gruppe (f.eks. en liste eller tabel) og et lavere stemmeleje ved oplæsning af det sidste element i en gruppe. Gå til Indstillinger > Generelt > Tilgængelighed > VoiceOver.

·         Læs skilletegn op: Indstil rotoren til Skilletegn, og skub derefter op eller ned for at vælge, hvor meget du vil høre.

·         Juster dæmpning af lyden: Du kan vælge, om der skal skrues ned for lyd, der afspilles, mens VoiceOver taler, ved at indstille rotoren til Lyddæmper og derefter skubbe op eller ned.

·         Skift sproget til iPhone: Gå til Indstillinger > Generelt > Sprog & område. VoiceOvers udtale af visse sprog påvirkes af det Områdeformat, du vælger der.

·         Skift udtale: Indstil rotoren til Sprog, og skub derefter op eller ned. Sprog er kun tilgængeligt i rotoren, hvis du vælger mere end en udtale i Indstillinger > Generelt > Tilgængelighed > VoiceOver > Tale > Sprogrotor.

·         Vælg, hvilke dialekter der skal være i rotoren: Gå til Indstillinger > Generelt > Tilgængelighed > VoiceOver > Tale > Sprogrotor. Du justerer stemmens kvalitet eller talehastighed ved at trykke på et sprog. Du fjerner sprog fra rotoren eller ændrer sprogenes rækkefølge ved at trykke på Rediger og derefter trykke på knappen Slet eller ved at trække knappen Skift rækkefølgeop eller ned og derefter trykke på OK.

·         Indstil standardstemmen til det aktuelle iPhone-sprog: Gå til Indstillinger > Generelt > Tilgængelighed > VoiceOver > Tale > Stemme.

·         Hent en oplæsningsstemme med forbedret kvalitet: Gå til Indstillinger > Generelt > Tilgængelighed > VoiceOver > Tale, tryk på et sprog, og vælg derefter en forbedret stemme. Hvis du bruger engelsk, kan du vælge at hente Alex (869 MB), som er den samme amerikanske stemme med forbedret kvalitet, som bruges til VoiceOver på Mac-computere.

·         Angiv, hvordan bestemte ord udtales: Gå til Indstillinger > Generelt > Tilgængelighed > VoiceOver > Tale > Udtale. Tryk på knappen Tilføj, skriv et udtryk, og dikter eller stav den måde, udtrykket skal udtales på.

 

Brug tastaturet på skærmen

Når du aktiverer et tekstfelt, der kan redigeres, vises tastaturet på skærmen (medmindre du har tilsluttet et Apple Wireless Keyboard).

Aktiver et tekstfelt. Vælg tekstfeltet, og tryk to gange. Indsætningsmærket og tastaturet på skærmen vises.

Vælg et indtastningsformat. Gå til Indstillinger > Generelt > Tilgængelighed > VoiceOver > Indtastningsformat. Du kan også indstille rotoren til Indtastningsfunktion og derefter skubbe op eller ned.

Skriv tekst. Skriv tegn med tastaturet på skærmen:

·         Normal indtastning: Vælg en tast på tastaturet ved at skubbe til venstre eller højre og derefter trykke to gange for at skrive tegnet. Eller flyt en finger rundt på tastaturet for at vælge en tast, og hold fingeren på tasten, mens du trykker på skærmen med en anden finger. VoiceOver læser tasten op, når den er valgt, og igen, når tegnet er indtastet.

·         Tifingersystem: Rør en tast på tastaturet for at vælge den, og løft derefter fingeren for at indtaste tegnet. Hvis du rører ved den forkerte tast, kan du lade fingeren glide hen til ønskede tast. VoiceOver læser tegnet på hver tast op, når du rører den, men indtaster ikke tegnet, før du løfter fingeren.

·         Indtastning med tifingersystem: VoiceOver er kun slået fra for tastaturet, så du kan skrive på samme måde, som når VoiceOver er slået fra.

Flyt indsætningsmærket. Skub opad og nedad for at flytte indsætningsmærket fremad eller tilbage i teksten. Brug rotoren til at vælge, om du vil flytte indsætningsmærket tegn for tegn, ord for ord eller linje for linje. Flyt til begyndelsen eller slutningen ved at trykke to gange på teksten.

VoiceOver spiller en lyd, når indsætningsmærket flyttes, og læser det tegn, ord eller den linje op, som indsætningsmærket flyttes hen over. Når du flytter fremad ord for ord, anbringes indsætningsmærket efter hvert ord og før mellemrummet eller skilletegnet efter ordet. Når du flytter tilbage, anbringes indsætningsmærket efter det foregående ord og før mellemrummet eller skilletegnet efter ordet.

Flyt indsætningsmærket forbi skilletegnet i slutningen af et ord eller en sætning. Brug rotoren til at skifte tilbage til tegnfunktion.

Når indsætningsmærket flyttes linje for linje, læser VoiceOver linjerne op, når du flytter hen over dem. Når du flytter fremad, anbringes indsætningsmærket i begyndelsen af den næste linje (undtagen når du er nået til sidste linje i et afsnit, hvor indsætningsmærket flyttes til slutningen af den linje, der lige er læst op). Når du flytter tilbage, anbringes indsætningsmærket i begyndelsen af den linje, der læses op.

Skift indtastningsfeedback. VoiceOver læser som standard både tegn og ord op, mens du skriver. Du kan vælge ikke at få feedback, kun få læst tegn op eller kun få læst ord op ved at gå til Indstillinger > Generelt > Tilgængelighed > VoiceOver > Indtastningsfeedback og derefter vælge en mulighed.

Brug fonetik i indtastningsfeedback. Gå til Indstillinger > Generelt > Tilgængelighed > VoiceOver > Fonetisk kommentar. Teksten læses tegn for tegn. VoiceOver læser først tegnet op, derefter dets fonetiske navn, f.eks. “f”, og derefter “foxtrot”.

Slet et tegn. Brug tasten Tilbagetil alle indtastningsformaterne i VoiceOver. VoiceOver læser hvert tegn op, når det slettes. Hvis Skift stemmeleje er slået til, læser VoiceOver slettede tegn op i et lavere toneleje.

Vælg tekst. Indstil rotoren til redigering, skub op eller ned for at vælge Vælg eller Vælg alt, og tryk derefter to gange. Hvis du vælger Vælg, vælges det ord, der er tættest på indsætningsmærket, når du trykker to gange. Du udvider eller formindsker det valgte ved at skubbe med to fingre for at fjerne lokalmenuen og derefter knibe.

Klip, kopier eller indsæt. Indstil rotoren til redigering, vælg teksten, svirp op eller ned for at vælge Klip, Kopier eller Sæt ind, og tryk derefter to gange.

Fortryd. Ryst iPhone, skub til venstre eller højre for at vælge den handling, der skal fortrydes, og tryk derefter to gange.

Indtast et tegn med accent. Når du skriver med normalt indtastningsformat, skal du vælge det almindelige tegn og derefter trykke to gange og holde fingeren på det, indtil du hører en lyd, som betyder, at der vises alternative tegn. Træk til venstre eller højre for at vælge og høre valgmulighederne. Løft fingeren for at skrive det valgte. Når du skriver med tifingersystemet, skal du holde fingeren på et tegn, indtil de alternative tegn vises.

Skift tastatursprog. Indstil rotoren til Sprog, og skub derefter op eller ned. Vælg “standardsprog” for at bruge det sprog, der er valgt i Sprog & område. Elementet Sprog vises kun i rotoren, hvis du vælger mere end et sprog i Indstillinger > Generelt > Tilgængelighed > VoiceOver > Tale.

 

Skriv med din finger

Med håndskriftsfunktionen kan du indtaste tekst ved at skrive tegn på skærmen med fingeren. Ud over almindelig tekstindtastning kan du bruge håndskriftsfunktionen til at indtaste adgangskoden til iPhone lydløst eller åbne apps fra hjemmeskærmen.

Start håndskriftsfunktionen. Brug rotoren til at vælge Håndskrift. Hvis håndskrift ikke findes i rotoren, skal du gå til Indstillinger > Generelt > Tilgængelighed > VoiceOver > Rotor og tilføje funktionen.

Vælg en tegntype. Skub op eller ned med tre fingre for at vælge små bogstaver, tal, store bogstaver eller skilletegn.

Hør den valgte tegntype. Tryk med tre fingre.

Skriv et tegn. Spor tegnet på skærmen med en finger.

Indtast et andet tegn. Hvis du vil bruge et andet tegn (f.eks. et tegn med accent eller omlyd), skal du skrive tegnet og derefter skubbe op eller ned med to fingre, indtil du hører den tegntype, som du vil bruge.

Indtast et mellemrum. Skub mod højre med to fingre.

Gå til en ny linje. Skub til højre med tre fingre.

Slet tegnet før indsætningsmærket. Skub mod venstre med to fingre.

Vælg et element på hjemmeskærmen. Begynd at skrive navnet på elementet. Hvis der er flere svar, skal du fortsætte med at skrive navnet, indtil det er entydigt, eller skubbe op eller ned med to fingre for at vælge mellem de aktuelle svar.

Indtast adgangskoden lydløst. Indstil rotoren til Håndskrift på kodeskærmen, og skriv derefter tegnene i adgangskoden.

Brug et tabelregister til at hoppe gennem en lang liste. Vælg tabelregisteret til højre i tabellen (f.eks. ved siden af din liste med kontakter eller i Emnevælger i VoiceOver), skriv derefter bogstavet.

Indstil rotoren til en elementtype i en webbrowser. Skriv det første bogstav i en sides elementtype. Skriv f.eks. “l” for at gå videre til links ved at skubbe op eller ned, eller skriv “h” for at gå videre til overskrifter.

Afslut håndskriftsfunktionen. Udfør en zigzagbevægelse med to fingre, eller indstil rotoren på et andet valg.

 

Skriv braille på skærmen

Hvis du slår Brailleinput på skærm til, kan du bruge fingrene til at indtaste braille med seks punkter eller forkortet braille direkte på skærmen på iPhone. Indtast braille med iPhone anbragt fladt foran dig (bordfunktion), eller hold iPhone, så skærmen vender væk fra dig, og du kroger fingrene for at trykke på skærmen (funktionen Bortvendt skærm).

Slå Brailleinput på skærm til. Brug rotoren til at vælge Brailleinput på skærm. Hvis du ikke finder elementet i rotoren, skal du gå til Indstillinger > Generelt > Tilgængelighed > VoiceOver > Rotor og tilføje det.

Indtast braille. Placer iPhone fladt foran dig, eller hold den, så skærmen vender væk fra dig, og tryk derefter på skærmen med en eller flere fingre samtidig.

Juster de indtastede punkters position. Du kan flytte de indtastede punkter, så de passer til dine naturlige fingerpositioner, ved at trykke samtidig på punkt 4, 5 og 6 med tre fingre på højre hånd og derefter straks trykke på punkt 1, 2 og 3 med tre fingre på venstre hånd.

Skift mellem braille med seks punkter og forkortet braille. Skub til højre med tre fingre. Du indstiller standardværdien ved at gå til Indstillinger > Generelt > Tilgængelighed > VoiceOver > Braille > Indtastning på punktdisplay.

Indtast et mellemrum. Skub til højre med en finger. (Skub til højre for dig selv, når du bruger funktionen Bortvendt skærm).

Slet det forrige tegn. Skub til venstre med en finger.

Flyt til en ny linje (mens du skriver). Skub mod højre med to fingre.

Gennemgå staveforslag. Skub op eller ned med en finger.

Vælg et element på hjemmeskærmen. Begynd at indtaste navnet på elementet. Hvis der er flere svar, skal du fortsætte med at skrive navnet, indtil det er entydigt, eller skubbe op eller ned med en finger for at gennemgå forslagene.

Åbn den valgte app. Skub mod højre med to fingre.

Lås skærmretningen. Skub opad eller nedad med tre fingre.

Brug udforskningsfunktion. Hvis iPhone skal læse prikker op, mens du trykker på dem, skal du holde fingeren på prikkerne og vente, til du hører timertonerne og meddelelsen.

Slå brailleforkortelse til eller fra. Skub til højre med tre fingre.

Oversæt straks (når forkortelse er aktiveret). Skub nedad med to fingre.

Slå Indtastning på punktdisplay fra. Udfør en zigzagbevægelse med to fingre, eller indstil rotoren til et andet emne.

 

Brug VoiceOver med et Apple Wireless Keyboard

Du kan betjene VoiceOver vha. et Apple Wireless Keyboard, som er parret med iPhone. Se Brug et Apple Wireless Keyboard.

Brug følgende VoiceOver-tastaturkommandoer til at navigere på skærmen, vælge elementer, læse skærmens indhold, justere rotoren og udføre andre VoiceOver-handlinger. Til de kommandoer kan du bruge ctrl-Alternativ-kombinationen eller Skiftelåsen. De er forkortet som “VO” på nedenstående liste. (Du vælger en kombitast ved at gå til Indstillinger > Generelt > Tilgængelighed > VoiceOver > Kombitaster).

Du kan bruge VoiceOver-hjælp til at lære at bruge et tastaturlayout og de handlinger, der udføres, når du trykker på tastkombinationerne. VoiceOver-hjælp læser taster og tastaturkommandoer op, når du skriver dem, uden at udføre den tilhørende handling.

VoiceOver-tastaturkommandoer

VO = Ctrl-Alternativ

·         Slå VoiceOver-hjælp til: VO–K

·         Slå VoiceOver-hjælp fra: Esc

·         Vælg det næste eller forrige emne: VO–højrepil eller VO–venstrepil

·         Tryk to gange for at aktivere det valgte element: VO–mellemrumstast

·         Tryk på knappen Hjem: VO–H

·         Hold fingeren på det valgte element: VO–Skift–M

·         Flyt til statuslinjen: VO–M

·         Læs fra den aktuelle placering: VO–A

·         Læs fra toppen: VO–B

·         Hold pause, eller genoptag oplæsning: Ctrl

·         Kopier senest talt tekst til udklipsholder: VO–Skift–C

·         Søg efter tekst: VO–F

·         Slå lyden i VoiceOver til eller fra: VO–S

·         Åbn Meddelelsescenter: Fn–VO–pil op

·         Åbn Kontrolcenter: Fn–VO–pil ned

·         Åbn Emnevælger: VO–I

·         Skift mærke på det valgte element: VO–/

·         Tryk to gange med to fingre: VO–”-”

·         Skub opad eller nedad: VO–pil op eller VO–pil ned

·         Juster rotoren: VO–Kommando–venstrepil eller VO–Kommando–højrepil

·         Juster den indstilling, som er angivet af rotoren: VO–Kommando–pil op eller VO–Kommando–pil ned

·         Slå skærmtæppe til eller fra: VO–Skift–S

·         Vend tilbage til den forrige skærm: Esc

·         Skift apps: Kommando–Tab eller Kommando–Skift–Tab

Hurtig navigation

Slå Hurtig navigation til for at betjene VoiceOver vha. piletasterne.

·         Slå Hurtig navigation til og fra: Venstrepil–højrepil

·         Vælg det næste eller forrige element: Højrepil eller venstrepil

·         Vælg det næste eller forrige element som anført af rotoren: Pil op eller pil ned

·         Vælg det første eller sidste element: Ctrl–pil op eller ctrl–pil ned

·         Tryk på et element: Pil op–pil ned

·         Rul op, ned, til venstre eller til højre: Alternativ–pil op, Alternativ–pil ned, Alternativ–venstrepil eller Alternativ–højrepil

·         Juster rotoren: Pil op–venstrepil eller pil op–højrepil

Du kan også bruge taltasterne på et Apple Wireless Keyboard til at indtaste et telefonnummer i Telefon eller til at indtaste tal i Lommeregner.

Hurtig navigation med en tast til websurfing

Når du viser en webside, og hurtig navigation er slået til, kan du bruge følgende taster på tastaturet til hurtigt at navigere rundt på siden. Når du trykker på tasten, flyttes der til det næste element af den angivne type. Du flytter til det forrige element ved at holde Skiftetasten nede, mens du skriver bogstavet.

·         Slå hurtig navigation med en tast til: VO-Q

·         Overskrift: H

·         Link: L

·         Tekstfelt: R

·         Knap: B

·         Kontrolelement på formular: C

·         Billede: I

·         Tabel: T

·         Statisk tekst: S

·         ARIA-landmærke: W

·         Liste: X

·         Elementer af samme type: M

·         Overskrift på niveau 1: 1

·         Overskrift på niveau 2: 2

·         Overskrift på niveau 3: 3

·         Overskrift på niveau 4: 4

·         Overskrift på niveau 5: 5

·         Overskrift på niveau 6: 6

Tekstredigering

Brug disse kommandoer (med hurtig navigation slået fra) til at arbejde med tekst. VoiceOver læser teksten op, når du flytter indsætningsmærket.

·         Gå et tegn frem eller tilbage: Højrepil eller venstrepil

·         Gå et ord frem eller tilbage: Alternativ–højrepil eller Alternativ–venstrepil

·         Gå en linje op eller ned: Pil op eller pil ned

·         Gå til begyndelsen eller slutningen af linjen: Kommando–venstrepil eller Kommando–pil ned

·         Gå til begyndelsen eller slutningen af afsnittet: Alternativ-pil op eller Alternativ-pil ned

·         Gå til det forrige eller næste afsnit: Alternativ-pil op eller Alternativ-pil ned

·         Gå til toppen eller bunden af tekstfeltet: Kommando–pil op eller Kommando–pil ned

·         Vælg tekst, når du flytter: Skift + en af ovenstående kommandoer til flytning af indsætningsmærket

·         Vælg al tekst: Kommando–A

·         Kopier, klip eller indsæt den valgte tekst: Kommando–C, Kommando–X eller Kommando–V

·         Fortryd eller gentag sidste ændring: Kommando–Z eller Skift–Kommando–Z

 

Understøttelse af punktdisplays

Du kan bruge et Bluetooth-punktdisplay til at læse VoiceOver-resultater, og du kan bruge et punktdisplay med indtastningstaster og andre betjeningsmuligheder til at styre iPhone, når VoiceOver er slået til. Der findes en liste med understøttede punktdisplays på webstedet Brailleskærme til iOS.

Tilslut et punktdisplay. Tænd for displayet, gå til Indstillinger > Bluetooth, og slå Bluetooth til. Gå derefter til Indstillinger > Generelt > Tilgængelighed > VoiceOver > Braille, og vælg displayet.

Juster brailleindstillinger. Gå til Indstillinger > Generelt > Tilgængelighed > VoiceOver > Braille, hvor du kan:

·         Vælge forkortet, uforkortet med otte punkter eller uforkortet med seks punkter til brailleindtastning eller brailleresultat

·         Slå statuscellen til og vælge dens placering

·         Slå Nemeth-kode til for matematiske ligninger

·         Vise tastaturet på skærmen

·         Vælge, at siden automatisk skal vendes, når du panorerer

·         Skift brailleoversættelsen fra Unified English

·         Redigere, hvor længe advarsler skal vises

Du finder oplysninger om almindelige braillekommandoer til VoiceOver-navigation samt oplysninger om visse skærme i Apple-supportartiklen Almindelige braille-kommandoer til VoiceOver-navigation på iPhone, iPad og iPod touch.

Indstille sproget til VoiceOver. Gå til Indstillinger > Generelt > Sprog & område.

Hvis du skifter sprog på iPhone, skal du måske indstille sproget til VoiceOver og punktdisplayet igen.

Du kan indstille cellen længst til venstre eller højre på punktdisplayet til at give oplysninger om systemstatus og andre oplysninger. Eksempel:

·         Meddelelseshistorik indeholder en ulæst besked

·         Den aktuelle besked i Meddelelseshistorik er ikke læst

·         VoiceOver-tale er gjort lydløs

·         Spændingen på batteriet i iPhone er lav (under 20 % opladt)

·         iPhone er vendt om på siden

·         Skærmen er slået fra

·         Den aktuelle linje indeholder mere tekst til venstre

·         Den aktuelle linje indeholder mere tekst til højre

Indstil cellen længst til venstre eller længst til højre til at vise statusoplysninger. Gå til Indstillinger > Generelt > Tilgængelighed > VoiceOver > Braille > Statuscelle og tryk derefter på Venstre eller Højre.

Se en udvidet beskrivelse af statuscellen. Tryk på statuscellens markørknap på punktdisplayet.

 

Foretag telefonopkald med VoiceOver

Besvar eller afslut et opkald. Tryk to gange på skærmen med to fingre.

Når du foretager et telefonopkald, og VoiceOver er slået til, viser skærmen som standard den numeriske blok i stedet for opkaldsmulighederne.

Vis opkaldsmuligheder. Vælg knappen Skjul taster i nederste højre hjørne og tryk to gange.

Vis den numeriske blok igen. Vælg knappen Numerisk blok midt på skærmen, og tryk to gange.

Bemærk: Måske foretrækker du at bruge Siri. Sig det telefonnummer, du vil ringe til, til Siri (“Ring til 12345678”), eller bed Siri om at ringe til en kontakt (“Ring til Clara Friis”).

 

Læs matematiske ligninger

VoiceOver kan læse matematiske ligninger op kodet vha.:

·         MathML på internettet

·         MathML eller LaTeX i iBooks Author

Hør en ligning. Få VoiceOver til at læse tekst op som normalt. VoiceOver siger “math”, før den begynder at læse en ligning.

Udforsk ligningen. Tryk to gange på den valgte ligning for at vise den på fuld skærm og flytte gennem den element for element. Skub til venstre eller højre for at læse elementer i ligningen. Brug rotoren til at vælge Symboler, Små udtryk, Medium udtryk eller Store udtryk, og skub derefter op eller ned for at høre det næste element i den valgte størrelse. Du kan fortsætte med at trykke to gange på det valgte element for at “bore dig ned” i ligningen, hvis du vil fokusere på det valgte element, og derefter skubbe til venstre eller højre, op eller ned, for at læse en del ad gangen.

Ligninger, som VoiceOver læser op, kan også vises på en brailleenhed vha. Nemeth-kode samt de koder, der bruges af Unified English Braille, britisk engelsk, fransk og græsk. Se Understøttelse af punktdisplays.

 

Brug VoiceOver med Safari

Søge på internettet. Vælg søgefeltet, tryk to gange for at åbne tastaturet, skriv dit søgeudtryk, og skub derefter til højre eller venstre for at flytte op eller ned på listen over forslag til søgeudtryk. Tryk derefter to gange på skærmen for at søge på internettet med det valgte søgeudtryk.

Hop til det næste sideelement af en bestemt type. Indstil rotoren til elementtypen – f.eks. overskrifter, links og formularer – og skub derefter op eller ned.

Indstil rotormuligheder til udforskning af internettet. Gå til Indstillinger > Generelt > Tilgængelighed > VoiceOver > Rotor. Tryk for at vælge eller fravælge muligheder, eller træk knappen Skift rækkefølgeop eller ned for at flytte et element.

Spring billeder over under navigation. Gå til Indstillinger > Generelt > Tilgængelighed > VoiceOver > Naviger i billeder. Du kan vælge at springe alle billeder over eller kun dem uden beskrivelser.

Formindsk rod på siden, og gør læsning og navigation nemmere. Vælg elementet Læser i Safaris adressefelt (ikke tilgængeligt på alle sider).

Hvis du parrer et Apple Wireless Keyboard med iPhone, kan du bruge hurtige navigationskommandoer med en tast til at navigere på websider. Se Brug VoiceOver med et Apple Wireless Keyboard.

 

Brug VoiceOver med Kort

I appen Kort kan du bruge VoiceOver til at udforske et område, gennemse interessepunkter, følge veje, zoome ind og ud, vælge en knappenål eller få oplysninger om en lokalitet.

Kontroller, hvordan kortet registrerer din aktuelle lokalitet. Tryk to gange på sporingsknappen, indtil du hører den sporingsindstilling, du ønsker:

·         Sporing til: Kortet centrerer sig automatisk omkring din aktuelle lokalitet.

·         Sporing med retning til: Kortet centrerer sig automatisk omkring din aktuelle lokalitet og roterer, så den retning du vender mod, er øverst på skærmen. Når denne funktion bruges, læser iPhone gadenavne og interessepunkter op, når du nærmer dig dem.

·         Sporing fra: Kortet centrerer sig ikke automatisk omkring din aktuelle lokalitet.

Udforsk kortet. Træk en finger rundt på skærmen, eller skub til venstre og højre for at flytte til et andet element.

Zoom ind eller ud. Vælg kortet, indstil rotoren til Zoom, og skub derefter op eller ned med en finger.

Panorer på kortet. Skub med tre fingre.

Udforsk synlige interessepunkter. Indstil rotoren til Interessepunkter, og skub derefter op eller ned med en finger.

Følg en vej. Hold fingeren på vejen, vent til du hører “Hold pause for at følge”, og flyt derefter fingeren langs vejen, mens du lytter til hjælpetonen. Tonelejet stiger, når du flytter væk fra vejen.

Vælg en knappenål. Rør ved en knappenål, eller skub til venstre eller højre for at vælge knappenålen.

Få oplysninger om en lokalitet. Når en knappenål er valgt, skal du trykke to gange for at se oplysningsflaget. Skub til venstre eller højre for at vælge knappen Mere info, og tryk derefter to gange for at vise siden med oplysninger.

 

Rediger videoer og memoer med VoiceOver

Du kan bruge VoiceOver-bevægelser til at tilpasse optagelser af kameravideoer og memoer.

Tilpas en video. Når du ser en video i Fotos, skal du trykke to gange på skærmen for at vise betjeningspanelet til videoen og derefter vælge starten eller slutningen på tilpasningsværktøjet. Skub derefter opad for at trække til højre, eller skub nedad for at trække til venstre. VoiceOver fortæller, med hvor lang tid den aktuelle position tilpasses i optagelsen. Du færdiggør tilpasningen ved at vælge Tilpas og trykke to gange.

Tilpas et indtalt memo. Vælg memoet i Memoer, tryk på Rediger, og tryk på Start tilpasning. Vælg begyndelsen eller slutningen af det valgte, tryk to gange og hold fingeren nede, og træk derefter for at justere. VoiceOver fortæller, med hvor lang tid den aktuelle position tilpasses i optagelsen. Tryk på Afspil for at se et eksempel på den tilpassede optagelse. Tryk på Tilpas, når du er tilfreds med optagelsen.

 

Zoom

Med mange apps kan du zoome ind eller ud på bestemte elementer. Du kan f.eks. trykke to gange eller knibe for at zoome ind i Fotos eller udvide kolonner på websider i Safari. Der er også en generel zoomfunktion, som du kan bruge til at forstørre skærmen, uanset hvad du foretager dig. Du kan zoome hele skærmen (Zoom i fuld skærm) eller zoome en del af skærmen i et vindue, du kan ændre størrelsen på, og lade resten af skærmen have den normale størrelse (Vinduezoom). Du kan også bruge Zoom sammen med VoiceOver.

Slå Zoom til eller fra. Gå til Indstillinger > Generelt > Tilgængelighed, og slå Zoom til eller fra. Du kan også bruge Tilgængelighedsgenvej.

Zoom ind eller ud. Når Zoom er slået til, skal du trykke to gange på skærmen med tre fingre.

Juster forstørrelsen. Tryk to gange med tre fingre, og træk op eller ned. Denne bevægelse svarer til at trykke to gange, blot med den forskel, at du ikke løfter fingrene efter det andet tryk – i stedet trækker du fingrene på skærmen. Du kan også trykke tre gange med tre fingre og derefter trække mærket Zoomniveau i den viste zoomstyreenhed. Du kan begrænse den maksimale størrelse ved at gå til Indstillinger > Generelt > Tilgængelighed > Zoom og derefter trække mærket Maksimalt zoomniveau hele vejen til venstre.

Panorer for at se mere. Træk skærmen med tre fingre. Eller hold fingeren nær kanten af skærmen for at panorere til den side. Flyt din finger tættere til kanten for at panorere hurtigere.

Skift mellem Zoom på fuld skærm og Vinduezoom. Tryk tre gange med tre fingre, og tryk derefter på Vinduezoom eller Zoom i fuld skærm på de zoomværktøjer, der vises. Du vælger den metode, der skal bruges, når du slår Zoom til, ved at gå til Indstillinger > Generelt > Tilgængelighed > Zoom > Zoom i område.

Gør zoomvinduet større eller mindre (Vinduezoom). Tryk tre gange med tre fingre, tryk på Skift objektivstørrelse, og træk derefter et af de runde håndtag, der vises.

Flyt zoomvinduet (Vinduezoom). Træk håndtaget nederst i zoomvinduet.

Vis zoomstyreenheden. Slå Indstillinger > Generelt > Tilgængelighed > Zoom, og slå Vis styreenhed til, eller tryk tre gange med tre fingre, og vælg derefter Vis styreenhed. Derefter kan du trykke to gange på den flydende knap Zoomværktøjer for at zoome ind eller ud, trykke en gang på knappen for at få vist betjeningsmulighederne til zoom eller trække den for at panorere. Du flytter knappen Zoomværktøjer ved at holde fingeren på knappen og trække den til en ny placering. Du justerer gennemsigtigheden af zoomstyreenheden ved at gå til Indstillinger > Generelt > Tilgængelighed > Zoom > Synlighed ved passiv.

Få Zoom til at følge dine valg eller indsætningsmærket til tekst. Gå til Indstillinger > Generelt > Tilgængelighed > Zoom, og slå Følg fokus til. Hvis du f.eks. bruger VoiceOver, forstørrer zoomvinduet de enkelte elementer på skærmen, når du vælger dem.

Zoom ind på din indtastning uden at forstørre tastaturet. Gå til Indstillinger > Generelt > Tilgængelighed > Zoom, og slå Følg fokus til. Når du zoomer ind, mens du skriver (f.eks. i Beskeder og Noter), forstørres området omkring den tekst, du skriver, mens hele tastaturet stadig er synligt. Slå Smart indtastning til, hvorefter hele vinduet (undtagen tastaturet) forstørres.

Vis den forstørrede del af skærmen med gråtoner eller inverterede farver. Gå til Indstillinger > Generelt > Tilgængelighed > Zoom > Zoomfilter, og vælg en mulighed. Du kan også trykke tre gange med tre fingre og derefter trykke på Vælg filter på de zoomværktøjer, der vises.

Når du bruger Zoom med et Apple Wireless Keyboard, følger skærmbilledet indsætningsmærket og sørger for, at det er i midten af skærmen. Se Brug et Apple Wireless Keyboard.

Hvis du har iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 7 eller iPhone 7 Plus, kan du slå Skærmzoom til for at se større betjeningsmuligheder på skærmen. Gå til Indstillinger > Skærm & lysstyrke > Vis.

 

Forstørrelsesglas

Lav din iPhone om til et forstørrelsesglas, så du kan zoome ind på objekter i nærheden af dig.

Indstil Forstørrelsesglas. Gå til Indstillinger > Generelt > Tilgængelighed > Forstørrelsesglas, og slå Forstørrelsesglas til. Det føjer Forstørrelsesglas til Genveje.

Start Forstørrelsesglas. Tryk tre gange på knappen Hjem. Hvis du har flere tilgængelighedsgenveje, skal du trykke på Forstørrelsesglas.

Juster forstørrelsesgraden. Træk mærket Zoomniveau.

Skaf mere lys. Tryk på knappen Lommelygtefor at slå lommelygten til eller fra.

Lås fokus. Tryk på knappen Fokuslås. Tryk igen for at fjerne fokuslåsen.

Frys billedet. Tryk på knappen Frys billede. Du justerer forstørrelsen ved at trække mærket Zoomniveau, og du arkiverer billedet ved at holde fingeren på billedet og derefter trykke på Arkiver billede. Du ophæver frysningen af billedet ved at trykke på knappen Frys billede igen.

Anvend farvefiltre. Tryk på knappen Filtre. Tryk på de forskellige farvefiltre for at se et eksempel på deres effekt. Du justerer lysstyrken og kontrasten ved at trække mærkerne. Du kan invertere farverne ved at trykke på knappen Inverter filtre. Du anvender det valgte filter og vender tilbage til skærmen Forstørrelsesglas ved at trykke på knappen Filtre igen.

Slå Forstørrelsesglas fra. Tryk på knappen Hjem.

 

Copyright:

Tilgængelighed med bl.a. VoiceOver fra Apple's hjemmeside

Tilpasset og redigeret til gavn for synshandicappede: af Hans Pauli Sundstein.