Kommandoer til mailing listeserveren som styrer blindsigt.dk

Her følger en kortfattet vejledning til, hvordan man som moderator på Blindsigt.dk håndterer administrationen af sine lister, ved hjælp af et kommandosæt, som udelukkende sendes via e-mail.

Skriv til lyris@blindsigt.dk

Lad altid emnefeltet være tomt,
selve kommandoerne skriver man i tekstfeltet.

Sammen med oprettelsen af din liste, har du fået udleveret en adgangskode, som du skal bruge i kommandoerne.
Nedenfor kommer de mest almindelige:

Tilføj en bruger


Hvis du får en henvendelse fra en bruger, der beder dig om at tilføje ham/hende til din liste, har du mulighed for at gøre dette ved brug af følgende kommando:
login adgangskode
add listenavn e-mailadresse "navn på brugeren" quiet

Forklaring:


Login - denne kommando angiver, at du vil logge ind i systemet.
Password - her angiver du dit moderator password.
På en ny linje skriver du:
Add = selve kommandoen der fortæller systemet, at vi vil tilføje en bruger.
Listenavn = navnet på den liste som vedkommende skal tilmeldes.
E-mailadresse = den mailadresse som ønskes tilmeldt (f.eks. hejmeddig@kaj.dk)
Navn på brugeren = navnet på personen bag mailadressen (kan undlades hvis man ikke kender navnet).
Quiet fortæller systemet, at der IKKE skal udsendes en bekræftelse på tilmeldingen, ønskes en bekræftelse, undlades quiet.

Slet en bruger fra en liste:


Hvis du får en henvendelse fra brugeren bag mailadressen hejmeddig@kaj.dk, om at vedkommende gerne vil slettes fra listen, gøres dette ved at sende følgende kommando til systemet:
login adgangskode
delete listenavn e-mailadresse quiet

Forklaring:


Login - denne kommando angiver, at du vil logge ind i systemet.
Password - her angiver du dit moderator password.
På en ny linje skriver du:
Delete - angiver, at du vil slette en bruger fra en af dine lister.
Listenavn - angiver hvilken liste vedkommende skal slettes fra.
E-mailadresse - angiver hvilken mailadresse der skal slettes fra listen.
Quiet - angiver at der ikke skal sendes en kvittering, undlades denne kommando får brugeren en besked om at vedkommende er slettet.

Slet en bruger fra alle lister som du modererer:


Hvis en bruger f.eks. har fået ny mailadresse, og derfor gerne vil have hjælp til at få frameldt sin gamle adresse på de lister som du står for på blindsigt.dk, gøres dette ved at sende følgende kommando til systemet:
login adgangskode
delete * e-mailadresse

Forklaring:


Delete - kommandoen der angiver, at vi vil slette en bruger.
* - angiver at det er alle lister som du står for, at brugeren skal slettes fra.
E-mailadresse - angiver brugerens mailadresse, f.eks. hejmeddig@kaj.dk
Bemærk, at brugeren her får danske meddelelser om frameldingen for hver enkelt liste.

Få vist information om dine lister:


Hvis du gerne vil vide, hvor mange medlemmer der aktuelt er tilmeldt til en af dine lister, som du står for, på blindsigt.dk, gøres dette ved at sende følgende kommando til systemet:
login adgangskode
review listenavn

Forklaring:


Review - angiver kommandoen med anmodning om at du gerne vil have information fra en af dine lister.
Listenavn - den liste som du gerne vil have information om, (f.eks. musikerlisten).
Man får en mail på engelsk, med information om listens navn, en kort beskrivelse, alle tilmeldte e-mail adresser, samt antal medlemmer.

Udvidet liste


Hvis du ønsker en udvidet liste over tilmeldingerne til din liste, heriblandgt medlemmernes navne, hvor mange ubekræftede tilmeldinger der afventer, hvor mange adresser der er sat på hold m.m. så send følgende kommando til listeserveren:
login password
review listenavn all
I mailen som returneres, står først normal medlemmerne listet op, med e-mail adresse og navn, hvis det er oplyst.
Efterfølgende står listet op i grupper, hvilke ubekræftede tilmeldinger der afventer bekræftelse, hvilke adresser der er sat på hold, og hvem der har frameldt sig.

Ændre din adgangskode til administration af dine lister:


Hvis du gerne vil ændre din adgangskode du bruger når du logger ind i systemet for at administrere dine lister, gøres dette ved at sende følgende kommando til systemet:
login adgangskode
set listenavn oldpw=dengamlekode pw=nykode

Forklaring:


Set - angiver, at du vil ændre indstillinger for en af dine lister.
Listenavn - angiver hvilken liste ændringerne gælder for.
oldpw=dengamlekode - din nuværende adgangskode som du aktuelt logger ind i systemet med.
pw=nykode - den nye adgangskode som du gerne vil erstatte den gamle med.
Erstat ordene "gamlekode" med dit gamle kodeord og "nykode" med dit nye kodeord, i linjerne ovenfor.

Hvor mange lister er jeg tilmeldt?:


Hvis du gerne vil vide, hvor mange lister du er tilmeldt på blindsigt.dk opnås dette ved at sende følgende kommando til systemet:
which
Du får en mail retur med information herom.

God fornøjelse!
Anders Boholdt-Petersen og Hans Pauli Sundstein.