Blindsigt, mødested for blinde og svagseende

 

Hvad er Blindsigt?

Blindsigt er en selvejende institution, som driver en web portal for synshandicappede, der indeholder informationer for og om synshandicap.

Hvordan fungerer en "Selvejende Institution"?

Blindsigt er bygget op på et repræsentantskab, som er grundlagt på et antal liste-moderatorer, som udgør den øverste ledelse i organisationen.
Denne vælger af sin egen midte en bestyrelse på 3 personer, som skal varetage den daglige overordnede ledelse af Blindsigt.
Når en moderator fratræder sit hverv som moderator for sin / alle sine lister, udtræder vedkommende af repræsentantskabet.
Herved udskrives der valg til ny moderator på den / de pågældende lister, og den nyvalgte moderator indtræder i repræsentantskabet.

Et sammenlignings billede:

Hvad kan denne struktur sammenlignes med?
I Dansk Blindesamfund vælger medlemmerne deres kredsformand, ligesom vi vælger en moderator til at lede en liste.
Kredsformanden indtræder i Dansk Blindesamfunds Hovedbestyrelse, og i Blindsigt indtræder moderatorerne i repræsentantskabet.
Dansk Blindesamfunds Hovedbestyrelse vælger sig et Forretningsudvalg, til den daglige ledelse; I Blindsigt vælger repræsentantskabet en bestyrelse, til at varetage den daglige ledelse.

Strukturelt er vi altså meget ens, med den opbygning som Dansk Blindesamfund har bygget deres organisation på gennem 100 år.

Sideløbende hermed driver vi, støttet af Dansk Blindesamfund en række temabaserede mailinglister, som relaterer sig til livet som synshandicappet.
Du kan finde information om hvilke blinderelaterede diskussionslister du kan deltage i, ved at klikke her.

Aktuel info om Blindsigt's listeserver:

Der har desværre været problemer med listeserver i weekenden den 15-16. juli, men en genstart her mandag eftermiddag, fik liv i den igen, så p.t. er Blindsigt kørende igen.
Desværre kan brugere af Blindsigt's lister opleve, at de har mistet deres tilmelding til nogle lister, på grund af indlæsning af en ældre backup, derfor opfordrer vi til, at man sender en mail til lyris @ blindsigt.dk og i tekstfeltet skriver ordet "which" ... uden anførselstegn.
Send mailen, og svar ok til at sende mailen uden noget emnefelt, og der vil returneres en mail med oplysninger om, hvilke lister du aktuelt er tilmeldt.
Har du mistet tilmelding til nogle lister, så gå ind på tilmeldingssiden og tilmeld dig på ny til de lister, som du gerne vil være tilmeldt.
Denne status er opdateret d. 18/7 2017 kl. 00:40.

Support:


Skulle du opleve problemer med mailinglisterne, så er du velkommen til at skrive til supporten på denne E-mail adresse.
Den er hovedsagelig rettet imod, hvis der opstår problemer med serveren, og du ikke modtager e-mails fra listeserveren over et stykke tid.

Webmail tjeneste

Vi har også en webmail service, som du kan finde her: vi kalder den for BlindSigtMail, som er en tilgængelig webmail for synshandicappede der benytter enten en skærmlæser eller en skærmforstørrer.

Voice chat tilbydes nu fra Blindsigt

Vi har over et stykke tid arbejdet og testet på at få et "Voice chat system" op at køre, og det er nu endeligt lanceret.
På voice chatten findes der forskellige rum, som man kan anvende til samtaler.
Det åbne rum (Blindsigt) som alle kan deltage i,
2-personers rummet, hvor 2 personer kan tale sammen i fortrolighed,
4-personers rummet, hvor der højest kan deltage 4 personer i samtalen,
Konference rummet, hvor der kan afvikles en konference, og hvor kun én kan tale ad gangen.
Læs mere, og hent "Voice chat programmet" til ddit styresystem og scripts dertil, ved at klikke her.

Tilbud

Det er vores hensigt, at placere informationer om forskellige emner, der har interesse for synshandicappede, og disse vil blive lagt ind under et af disse links:
Vejledninger og beskrivelser.
Under vejledninger og beskrivelser kan du finde hjælp til nogle notat og optage apparater, som mange blinde og svagsynede benytter, ligesom der er vejledninger til anvendelsen af nogle standard computerprogrammer samt vejledninger vedr. bl.a. blindes anvendelse af iPhone med VoiceOver.
Interesser m.v.
Under Interesser m.v. kan du finde en lang række madopskrifter og tips til arbejdet i køkkenet.

Ledelse:

Som nævnt ovenfor, så er Blindsigt en selvejende institution, som ledes af et repræsentantskab, bestående af samtlige liste-moderatorer på blindsigt, og heraf en valgt bestyrelse på 3 personer.
Du kan læse vores vedtægter ved at klikke her:
Her kan du se hvem der sidder i bestyrelsen.

Vi vil fortløbende arbejde på at udbygge siden, og give anden relevant information om Blindsigt.

 

 

Du er besøgende nr. . siden den 23.09.2014! by counter.topster.de