Oversigt over offentlige mailinglister på BlindSigt.

Opdateret 03-02-2019

Fra denne side kan du til og framelde dig samtlige offentlige lister, som findes på Blindsigt.

Du kan tilmelde eller framelde dig listerne direkte fra denne side ved at klikke på nedenstående links.
Når du klikker på et link * åbner dit e-mailprogram automatisk med en færdig udfyldt e-mail, som du blot skal sende for at tilmelde eller framelde dig. Du vil straks efter modtage en bekræftelsesmail på, at du ønsker at tilmelde/framelde dig den pågældende liste, og skal enten klikke i linket i mailen, eller besvare denne, inden den endelige til eller framelding bliver aktiv.

Til Webmail-brugere

for at tilmelde dig en liste via webmail, skriver du "listenavn"-join@blindsigt.dk i tilfeltet og intet i de andre felter, og så sender du din mail.
F.eks. blindsigt-join@blindsigt.dk

For at framelde dig en liste via webmail skriver du "listenavn"-leave@blindsigtmail.dk i tilfeltet, intet i de andre felter og så sender du.
F.eks. blindsigt-leave@blindsigt.dk

Du kan fra denne side læse regelsættet for brugen af Blindsigt's E-mail lister. (denne side åbnes også i et nyt vindue)

Oplever du problemer med listerne, så kan du skrive til supporten på denne E-mail adresse.

Info om listerne på Blindsigt, med til og frameldings links:

Audiolisten

audiolisten@blindsigt.dk

Handler om software og hardware, der specifikt har med lydoptagelse, lydredigering og musikproduktion at gøre. Det er også her vi diskuterer streaming og webcasting af netradio.

Moderator: Gert Schou Weingardt

Tilmeld dig audiolisten
Frameld dig audiolisten

Blindeforum

blindeforum@blindsigt.dk

Denne liste handler om alle de temaer og emner, der er forbundet med at være blind og svagtseende.

Moderator: Bente Christensen

Tilmeld dig Blindeforum
Frameld dig Blindeforum

blindes-skiunion

blindes-skiunion@blindsigt.dk

Formålet med denne liste er, at etablere et forum, hvor der kan gives blinde og svagsynede skisportsinteresserede adgang til at udveksle og formidle viden, erfaringer og informationer om nyheder, aktiviteter, alt i udstyr og beklædning med videre samt erfaringer i bredeste forstand. Kort sagt, alt som relaterer sig til synshandicappede og skisport.

Moderator: Bent Christensen

Tilmeld dig Blindes-Skiunion
Frameld dig Blindes-Skiunion

Blindsigt

blindsigt@blindsigt.dk

På denne liste informeres der om hvad der sker på Blindsigt, og der kan foreslås generelle tiltag for Blindsigt.

Moderator: René H. Nielsen

Tilmeld dig Blindsigt
Frameld dig Blindsigt

blindsigt-info

blindsigt-info@blindsigt.dk

Denne liste er oprettet, for at Blindsigt's bestyrelse kan informere brugerne på blindsigt om hvad der aktuelt sker, i forbindelse med ændringer på Blindsigt.
Alle nye brugere på Blindsigt opfordres til at tilmelde sig denne liste, så de kan blive holdt opdateret med, hvad der sker på listerne og portalen.
Dette er altså udelukkende en informationsliste fra bestyrelsen, hvor intet kan debatteres.
Alle diskussioner henvises til "Blindsigt listen".

Moderator: Blindsigts bestyrelse

Tilmeld dig blindsigt-info ved at klikke her.
Såfremt du skifter e-mail adresse, eller framelder dig samtlige af Blindsigt's lister, bedes du informere os herom, ved at skrive til: blindsigt-bestyrelse@blindsigtmail.dk så vi kan få ændret din e-mail adresse eller slettet din e-mail adresse fra listen.

Bogormen

bogormen@blindsigt.dk

Formålet med listen er at udveksle læse erfaringer, hvad enten det er bøger som er på punktskrift, lydbånd eller elektronisk medie.

Moderator: Ole Brun Jensen

Tilmeld dig Bogormen
Frameld dig Bogormen

Braille-sense-listen

braille-sense-listen@blindsigt.dk

Denne liste henvender sig til brugere af punktskrift notatapparater fra firmaet Hims, som leverer U2 serien samt Braille-sense serien.
Listens formål er at give brugerne af disse produkter den bedste start på anvendelsen heraf, hvor spørgsmål kan stilles, og tips og idéer kan deles.

Moderator: Ole Brun Jensen

Tilmeld dig Braille-sense-listen
Frameld dig Braille-sense-listen

Bridgelisten

bridgelisten@blindsigt.dk

En liste for dem der vil diskutere Bridge.

Moderator: Claus Thøgersen

Tilmeld dig Bridgelisten
Frameld dig Bridgelisten

Computerlisten

computerlisten@blindsigt.dk

På denne liste kan alt som har med computere at gøre diskuteres, dvs. både software og hardware emner kan tages op, omkring hvordan de fungerer, og hvilken indflydelse de har på hinanden.

Moderator: Dennis K. Rasmussen

Tilmeld dig Computerlisten
Frameld dig Computerlisten

Computerspil

computerspil@blindsigt.dk

På denne liste kan der diskuteres alt som har med computerspil til blinde og svagsynede at gøre.

Moderator: Hans Christian Andersen

Tilmeld dig Computerspil listen
Frameld dig Computerspil listen

D B S U

dbsu@blindsigt.dk

Denne liste handler om alle de temaer og emner, der er forbundet med at være ung og synshandicappet.

Moderator: Thomas Dalgård

Tilmeld dig Dbsu
Frameld dig Dbsu

Fodbold

fodbold@blindsigt.dk

På denne liste kan der diskuteres alt, som har med fodbold at gøre.
Det gælder både dansk og international fodbold.

Moderator: Hans Christian Andersen.

Tilmeld dig fodbold listen
Frameld dig fodbold listen

Forældrelisten

foraeldrelisten@blindsigt.dk

Forældrelisten har til formål at skabe et sted, hvor man som svagtsynede/blinde forældre/bedste forældre kan udveksle erfaringer både gode og dårlige.

Moderator: Hans Christian Andersen

Tilmeld dig Forældrelisten
Frameld dig Forældrelisten

Førerhundelisten

foererhundelisten@blindsigt.dk

Formålet med listen er at diskutere alt, hvad der har med førerhunde og vores daglige liv sammen med disse hunde at gøre.

Moderator: Michael Drud

Tilmeld dig Førerhunde listen
Frameld dig Førerhunde listen

Helse

helse@blindsigt.dk

På denne liste kan alt som har med følgende emner at gøre diskuteres:
Sundhed, sygdomme, naturmedicin og alternativ behandling, samt forskning indenfor disse områder.

Moderator: Allan Gravesen

Tilmeld dig Helse
Frameld dig Helse

Hjemmeside-snedkeri

hjemmeside-snedkeri@blindsigt.dk

Listens formål: Erfaringsudveksling om udvikling, opbygning og kodning af hjemmesider og værktøjer til at gøre det med.

Moderator: René H. Nielsen

Tilmeld dig til listen Hjemmeside-snedkeri
Frameld dig listen Hjemmeside-snedkeri

Hjælpemiddellisten

hjaelpemiddellisten@blindsigt.dk

Udveksling af viden og erfaringer omkring hjælpemidler til blinde og svagsynede i bredeste forstand.

Moderator: Carsten Elgaard

Tilmeld dig Hjælpemiddellisten
Frameld dig Hjælpemiddellisten

Håndarbejde og Hobby

haandarbejde-hobby@blindsigt.dk

Her på denne liste kan vi diskutere alt hvad der har med håndarbejde og hobbyartede ting at gøre, både når det gælder hvad vi kan lave, og materialer hertil.

Moderator: Jenny Rodt

Tilmeld dig Håndarbejde og Hobby listen
Frameld dig Håndarbejde og Hobby listen

Interesser og teknik

interesser-teknik@blindsigt.dk

Formålet med denne liste er at give adgang til at dele og diskutere forskellige interesser, det være sig fritids eller hobby artede interesser, såvel som interesser af teknisk karakter.

Moderator: Hans Pauli Sundstein

Tilmeld dig listen Interesser og Teknik
Frameld dig listen Interesser og Teknik

Lystfiskeri

lystfiskeri@blindsigt.dk

Formålet med listen er at styrke interessen for lystfiskeri blandt blinde og svagsynede.
Her kan der f.eks. udveksles erfaringer med fiskesteder, grej samt annoncering af fisketure.

Moderator: Hans Henrik Høeg Andersen

Tilmeld dig Lystfiskeri
Frameld dig Lystfiskeri

maclisten

Denne liste er for alle der enden ejer, eller er interesseret i Mac computere.
På listen bliver der diskuteret skærmlæseren "Voiceover", tekstforstørrelse til svagtsynede, hardware og driver installation, softwareopdateringer, kompatibilitets forhold til andre styresystemer, anvendelse af tekstbehandling, regneark, e-mail, internet og meget mere.

Moderator: Søren Jensen

Tilmeld dig Maclisten
Frameld dig Maclisten

Madlisten

madlisten@blindsigt.dk

En liste hvor man kan snakke om alt, der har med mad at gøre.

Moderator: Carsten Elgaard

Tilmeld dig madlisten
Frameld dig madlisten

Markedspladsen

markedspladsen@blindsigt.dk

Her kan du købe, sælge og bytte ting med andre folk. Du kan også dele informationer om diverse tilbud i landsdækkende forretninger.
Markedspladsen er således ikke noget diskussionsforum, men udelukkende et sted, hvor der sælges/købes/informeres om tilbud.
Det er derfor påkrævet, at når der sælges eller søges købt varer, så oplyses ens private e-mailadresse i annoncen, så listens medlemmer nemt kan komme i kontakt med annoncøren.
Læs retningslinjerne for deltagelse på mailinglisten Markedspladsen her:

Moderator: Hans Pauli Sundstein

Tilmeld dig Markedspladsen
Frameld dig Markedspladsen

MobilListen

mobillisten@blindsigt.dk

På denne liste, kan der diskuteres alt der har med mobiltelefoner at gøre.
Det kan f.eks. være hvordan man betjener de enkelte mobiltelefoner, hvor meget de koster og meget mere.

Moderator: Thomas Byskov Dalgaard

Tilmeld dig Mobillisten
Frameld dig Mobillisten

Musikerlisten

musikerlisten@blindsigt.dk

På musikerlisten kan man diskutere alt der har med musik at gøre foreksempel nodeskrivning, instrumenter, indspilning af midi og andre ting som blinde musikere kan have interesse i såvel professionelt som semi professionelt.

Moderator: Ole Brun Jensen

Tilmeld dig Musikerlisten
Frameld dig Musikerlisten

Penge og Erhvervslisten

penge-erhvervslisten@blindsigt.dk

Penge og erhvervslisten er en liste, som henvender sig til personer, der interesserer sig for boligøkonomi, gælds- og formuepleje, værdipapirer, pension, valuta og alle andre penge og erhvervsforhold.

Moderator: Sven Mogensen

Tilmeld dig Penge og Erhvervslisten
Frameld dig Penge og Erhvervslisten

Prontolisten

prontolisten@blindsigt.dk

Denne liste henvender sig til brugere af det punktskriftbaserede notatapparat Pronto.
Her kan der udveksles tips, tricks og gode idéer, så maskinen udnyttes optimalt.
Brugere er både synshandicappede brugere og seende (forældre, lærere og undervisere), der er nødt til at håndtere dette lille notatapparat.
Hvis du f.eks. Er lærer i folkeskolen, og du har en punktlæsende elev, der bruger Pronto, ja så er listen også for dig.

Moderator: Ole Brun Jensen

Tilmeld dig prontolisten
Frameld dig prontolisten

Ridning

ridning@blindsigt.dk

Listen ridning er for synshandicappede ryttere og rideinteresserede, med henblik på udveksling af erfaringer og information om ridning, ridesteder, heste, etc.

Moderator: René Ruby

Tilmeld dig til Ridning listen
Frameld dig Ridning listen

Showdown

showdown@blindsigt.dk

Denne liste er en generel diskussionsliste for showdown interesserede.
her kan der udveksles idéer om særlige teknikker ved spillet, og alment interesserede kan få information om hvad spillet går ud på, og dets regler.
Der vil også blive udsendt resultater fra forskellige turneringer i showdown.

Moderator: Ejlif Hejlesen

Tilmeld dig ShowDown listen.
Frameld dig ShowDown listen.

Skærmlæserlisten

skaermlaeserlisten@blindsigt.dk

Denne liste omhandler skærmlæsere så som Jaws, Window Eyes og Zoomtext level 2, og deres funktion sammen med talesynteser så som Babel's Infovox, Speechware/Mikroværkstedet's Carsten, Dolphin's Apollo m.fl.

Moderator: Keld Nielsen

Tilmeld dig skærmlæserlisten
Frameld dig skærmlæserlisten

Skaklisten

skaklisten@blindsigt.dk

En liste for synshandicappede skakspillere i Norden

Moderator: Erik Bremer

Tilmeld dig Skaklisten
Frameld dig Skaklisten

Sniksnak

sniksnak@blindsigt.dk

Her kan vi hyggesnakke og diskutere de emner, som ikke hører til på de øvrige lister.

Moderator: Carsten Elgaard

Tilmeld dig Sniksnak
Frameld dig Sniksnak

Storskriftforum

storskriftforum@blindsigt.dk

Moderator: Gert Schou Weingardt.

Tilmeld dig Storskrift Forum
Frameld dig Storskrift Forum

Taktil-listen

taktil-listen@blindsigt.dk

På denne liste kan vi diskutere taktilt display som f.eks. Braille Liten, Packmate, Pronto, og andet udstyr til punktskrift, så som display's, punktprintere og andet til frembringelse af taktilt materiale.
Vi kan give hinanden gode ideer til forskellige afmærkningsmetoder i hjemmet mv. Og vi kan måske hjælpe hinanden med taktile kort over lokalområder, som vi kunne tænke os at besøge.

Moderator: Bente Christensen

Tilmeld dig Taktil-listen
Frameld dig Taktil-listen

Tandem-info

tandem-info@blindsigt.dk

Her er en liste hvor der kan informeres om konkurrence og motionsløb inden for tandemsporten.

Moderator: Keld Nielsen

Tilmeld dig Tandem-info
Frameld dig Tandem-info

Testlisten

testlisten@blindsigt.dk

Denne liste har til formål, at give folk mulighed for at teste, om listeserveren er i live, eller om en ny e-mail adresse fungerer med hensyn til tilmeldinger til Blindsigts lister.

Moderator: Ole Brun Jensen

Tilmeld dig testlisten
Frameld dig testlisten

Tro og Håb

tro-haab@blindsigt.dk

Denne liste henvender sig til alle, der har en tro eller et håb her i livet, men også til dem, der mangler tro og håb og gerne vil finde nogen at udveksle dette emne med.

Moderator: Hans Pauli Sundstein

Tilmeld dig Tro og Håb
Frameld dig Tro og Håb