Overordnede regler for Blindsigt's e-mail lister.

Dette regelsæt er vedtaget på det ordinære repræsentantskabsmøde den 28. april 2012.
--- --- ---