Overordnede regler for Blindsigt's e-mail lister.

Note: (Dette regelsæt giver den tydeligste forståelse, såfremt skærmlæseren er opsat til, at medtage paranteser i oplæsningen)

Dette regelsæt er vedtaget på det ordinære repræsentantskabsmøde den 31. maj 2014.

--- --- ---