Retningslinjer for deltagelse og annoncering på mailinglisten Markedspladsen.

Markedspladsen er en liste, til køb/salg/annoncering af gode tilbud.
Dvs. har du noget som du efterspørger, eller har du noget som du gerne vil sælge, så kan det annonceres på denne liste, såvel som hvis du finder nogle gode tilbud hos f.eks. landsdækkende kædeforretninger, så kan de annonceres her

.

Er du ikke kommet af med det som du har annonceret til salg, så afvent mindst en uge, inden du genannoncerer det, for ikke at belaste dit eget forhold til de øvrige brugere af listen.

Markedspladsen er ikke nogen diskussionsliste, hvorfor alle former for debat frabedes, men bedes taget privat imellem de involverede personer.
Konkrete spørgsmål omkring annoncerede produkter er dog tilladt, men skal der igangsættes forhandlinger omkring et køb, skal dette finde sted via privat mail eller telefonisk henvendelse.

Hver gang man sender en mail til en mailingliste, så sender man i virkeligheden den samme mail til et sted imellem 70 og 150 menneskers mail postkasser, afhængigt af hvor mange der præcist er tilmeldt den enkelte liste.
Det er ikke alt, som har relevans for så mange mennesker, og derfor bør man kun afsende de mails til listen, som kan have relevans for så stor en gruppe.

Ovennævnte retningslinjer bedes overholdt af samtlige deltager på markedspladsen, og overtrædelse heraf vil blive påtalt, og kan medføre udelukkelse fra listen for en tid.

Disse retningslinjer er sidst opdateret d. 20/12 2010.

Af Moderator Hans Pauli Sundstein.