Sortering af mails i Outlook Express 6

Du kan hente denne vejledning i et word dokument, ved at klikke her.

Her er en redegørelse for, hvordan man laver en sorteringsregel af mails, som kommer fra diverse e-mail-adresser, evt. lister.
Dette gælder for Outlook Express 6.

Allerførst skal du sørge for, at den eller de mapper som skal anvendes, findes i din mappeliste. Dem kan du oprette fra menuen filer, mappe og ny....
Stå herefter i indbakken.
Tryk på alt+k for at åbne menuen funktioner, tryk derefter på r for at åbne menupunktet meddelelsesregler, og tryk enter på post...
Hvis der ikke i forvejen findes nogen meddelelsesregler, vil du automatisk blive ført til oprettelse af sådanne, ellers skal du tabulere en gang til ny, og trykke på enter.
Den første liste indeholder valgmuligheder for sorterings kreterier, og her kan du trykke på pil ned for at bladre imellem disse, og når du står på den eller de ønskede muligheder, markeres disse en ad gangen ved at trykke på mellemrumstasten.
I denne vejledning er der taget udgangspunkt i punktet, "Hvor til eller CC indeholder personer".
Tabulér nu en gang, og nu kommer du til en ny liste som indeholder handlinger, og her kan du pile ned imellem de forskellige valgmuligheder, og markere den som du ønsker at anvende med mellemrumstasten.
Her er udgangspunktet "Flyt til angivne mappe".
Tabulér nu en gang mere, hvorved du kommer til muligheden for at angive hvad der skal sorteres efter og hvor sorteringen skal havne.
Tryk på pil ned hvor der står "indeholder personer", og derefter på enter, hvorved du kommer til et skrivefelt hvor du skal skrive den nøjagtige e-mail-adresse som der skal sorteres efter, ***@***.dk.

Når denne er skrevet, tabulerer du en gang, og trykker på enter på tilføj.
Nu tabulerer du 4 gange til ok, og trykker på enter.
Du er nu tilbage i pkt. 3, pil nu ned 2 gange til der står flyt til angivne mappe, og tryk på enter.
Pil op eller ned til den mappe som du ønsker at mails fra angivne e-mail-adresse skal flyttes til ved modtagelsen, og når den er markeret tabulér en gang til ok, og tryk på enter.
Tabulér en gang mere, og skriv et kendetegnende navn til regelen, og tabulér en gang mere til ok, og tryk på enter.
Tabulér igen 4 gange til "Anvend nu" og tryk på enter, og tabulér så igen 6 gange til du igen står på "anvend nu" og tryk på enter.
Dette vil sortere alle de mails som måtte findes i din indbakke fra den angivne e-mail adresse, og lægge dem ned i den mappe som du har angivet.
Tryk på enter på den ok knap som fremkommer.
Tabulér til knappen luk, og tabulér igen 4 gange til knappen ok, og du skulle være færdig med at lave den første sorteringsregel!


Skal der derimod sorteres, med udgangspunkt i at man har flere mailkonti, og man gerne vil have mails til de forskellige konti, automatisk til at havne i forskellige mapper, så kan det gøres på følgende måde:
Følg de første trin som ovenfor beskrevet, angående oprettelse af de relevante mapper osv.
I den første liste, vælges at der skal sorteres på angivne konto.
Marker denne, og tab til den næste liste, hvor du markerer den øverste, "Flyt til angivne mappe", og tabuler fidere til pkt. 3, hvor du skal angive hvilken konto der skal sorteres på, og hvilken mappe der skal flyttes til.
Det gøres på følgende måde:
Tryk enter på det øverste valg, og vælg med piletasterne kontoen som der skal sorteres på, og tab til ok, og tryk på enter.
Du er nu tilbage i pkt. 3, hvor den valgte mailkonto er blevet indsat.
Tryk nu på pil ned, for at komme til det næste felt, "Angivne mappe" og tryk på enter.
Pil op eller ned til den ønskede mappe, og tabuler til ok, og tryk på enter.
Du er nu igen tilbage ved pkt. 3, og nu er du færdig med denne, så tab videre til pkt. 4, og angiv et navn for regelen, og tab så til ok, og tryk på enter.
Hvis du har mails i din indbakke, som du gerne vil have sorteret nu og her, så tab til "Anvend nu" og tryk på enter.
Tab igen til "Anvend nu", og tryk igen på enter.
Nu vil hele indbakken blive gennemsøgt for mails til den pågældende konto, og de vil blive flyttet ned i den valgte mappe.
Når det er sket, så vælg ok, og tabulér en gang til "Luk", og tabulér 4 gange til "ok" og tryk på enter. Nu er processen færdig.
Dog skal hele denne proces genemgås for hver enkelt regel som du ønsker at oprette.

P.S. Til Jaws brugere: Hvis du har problemer med at markere valgene i boksene 1 og 2, så gør følgende:
Stil dig på de ønskede valg, tryk på flyt jaws til pc, og tryk på venstre pil 2 gange, hvor der så gerne skulle siges fravalgt, og tryk på venstre museknap, hvorved der siges valgt.
Gør ligedan ved valget i boks 2, "Flyt til angivne mappe".
tryk på pc markøren når dette er gjort, for at kunne navigere rigtigt igen.

Det er en lidt omstændig vej, men når det fungerer, så er det godt!

Skrevet af Hans Pauli Sundstein.