Hent vejledningen i Word format ved at klikke her.

Vejledning til det Talende Radio kontrollerede ur

Dit Radio Controllerede ur, vil opsamle radiosignaler fra Storbritannien, USA, Tyskland og Japan. Det vil automatisk stille sig ved hjælp af det valgte signal hver morgen kl. 03.00 Efter modtagelsen af signalet for uret vil det vise og fortælle dig den lokale tid. Du kan også indstille det tidspunkt, dit ur skal stå på manuelt, når det kræves for lande uden et radiosignal.

Knapper udseende og funktioner:

Ved at læse nedenfor får du en beskrivelse af knapperne på uret samt en beskrivelse af deres funktion og nummer.

  1. S1 - der sidder på øverste højre side af uret er knappen: der angiver tid (time og minut)
  2. S2 - der sidder Nederst til højre på uret er knappen: der angiver Dato (dag, måned, dag og år)
  3. S3 - der sidder øverst i venstre side af uret er knappen: der angiver status for alarmen. om alarmen er indstillet slået til eller fra vil uret angive alarmtiden, samt om alarmen er slået til eller fra.
  4. S4 - som sidder i Nederste venstre side af uret er knappen: tryk på den for at høre om dit ur er blevet opdateret samt Menu-knappen, som er beskrevet i disse instruktioner.

Den bedste måde at få modtagelse af radiosignalet er at placere uret med urskiven nedad, i nærheden af et vindue eller gerne i en vindueskarm.
Før dit ur automatisk kan modtage signalet og indstille sig korrekt skal du sikre dig at uret er indstillet til at modtage det korrekte signal i det land, du befinder dig i.
Vælg dit signal - UK, USA, Tyskland eller Japan:<(/p>

Bemærk: Hvis du vælger USA som dit foretrukne land, vil du også være nødt til at indstille USA tidszone. Når du har valgt USA, som tidligere beskrevet,.

Modtagelse Status Check:

Indstilling af Alarm:

Bemærk: alarmen er en daglig alarm derfor, når du slår alarmen til bipper alarmen igen på den næste dag på den fastsatte tid, medmindre alarmen er slået fra som angivet nedenfor.

Alarm til / fra:

Hvis du vil tjekke alarmens status:

På ethvert tidspunkt kan du kontrollere status for den daglige alarm ved at trykke på S3 når uret er i normal tilstand.
Hvis en alarm er indstillet vil du høre det tidspunkt, hvor alarmen er sat til. Hvis den daglige alarm er slukket vil du høre "Alarm er off".

Annoncering af timesignal.

Bemærk: når timesignalet er slået til , i uret vil det annoncere klokken hver time.

Håndbog tid indstilling:

Bemærk: Denne indstilling bør kun bruges, når du besøger lande uden radiosignal. Du skal sætte dit ur til lokal tid som beskrevet nedenfor. Ved at vende tilbage til et land med et radiosignal vil du også blive nødt til at resette dit ur til den nye lokale tid, ellers vil dit ur ikke være i stand til at indfange signalet kl. 03.00, og så kan uret ikke automatisk justere sig selv.

Du kan ikke manuelt indstille Dato, dag, måned og år. uret viser kun disse oplysninger efter et radiosignal er modtaget.

Håndbog signal modtagelse:

Uret vil automatisk lede efter et radiosignal kl. 03.00 lokal tid. Du kan bruge følgende fremgangsmåde for at søge efter et signal til enhver tid. Bemærk, at du skal have hjælp fra en seende person til at gøre dette.
Brug signalet udvælgelse afsnittet i begyndelsen af denne vejledning for at vælge det korrekte land
Mens uret er i normal tilstand :

Fejlfinding:

omkalibrere

Uret vil ikke modtage tid signal:

Begrundelsen for ikke at kunne modtage signalet omfatter;

  1. At være ude af signalet område.
  2. At være i et bebygget område.
  3. Metal objekter blokerer signalet.
  4. Indblanding fra en computer eller TV.

Batteri:

Dit ur bruger et CR2025 batteri. Du kan returnere dit ur til os for et nyt batteri. Afgiften på et nyt batteri er 5,00 £